Working with chainsaws part 1
  1. Vodič
  2. Oprema za oštrenje
Uputstva i vodiči

Preporuke za turpije i alate za oštrenje

Rezne zube treba uvijek oštriti poštujući ove uglove:

  • Ugao turpijanja gornje ploče
  • Ugao rezanja bočne ploče
  • Ugao turpije pri pokretu nadolje
  • Podešavanje graničnika dubine

Uglovi zavise od lanca testere koju koristite. Dobar način da se rezni zub vrati na tačne uglove je korišćenje vođice turpije. Tako ne morate da mislite o raznim uglovima da biste ostvarili dobar rezultat. Samo pratite uputstva i dobićete odgovarajuće uglove reznog zuba.

LanacPrečnik turpijePodešavanje graničnika dubineUgao turpije pri pokretu nadoleUgao turpijanja gornje pločeUgao rezanja bočne ploče
X-CUT C83/C85/S83G7/32" 5.5 mm0,025" 0,65 mm30°60°
X-CUT SP33G3/16" 4.8 mm0,025" 0,65 mm
30°
60°
X-CUT S93G5/32" 4.0 mm
0,025" 0,65 mm

30°
60°
X-CUT SP21G5/32" 4.0 mm
0,025" 0,65 mm

30°
60°
H005/32" 4.0 mm0,025" 0,65 mm10°30°85°
H21, H23, H263/16" 4.8 mm0,025" 0,65 mm10°25°60°
H22, H25, H283/16" 4.8 mm0,025" 0,65 mm10°30°80°
H303/16" 4.8 mm0,025" 0,65 mm10°30°80°
H35, H375/32" 4.0 mm0,025" 0,65 mm30°80°
H384,5 mm0,025" 0,65 mm30°75°
H46, H42, H45, H47, H48, H50, H47S, H48S7/32" 5.5 mm0,025" 0,65 mm10°25°55°
H49, H51, H54, H587/32" 5.5 mm0,025" 0,65 mm35°85°
H56, H57, H56S, H57S7/32" 5.5 mm0,025" 0,65 mm10°25°60°
H64, H64S7/32" 5.5 mm0,030" 0,75 mm10°35°85°
H80, H817/32" 5.5 mm0,025" 0,65 mm10°25°60°
H82, H83RAVNA0,025" 0,65 mm15°90°