Chainsaw 550XP
  1. Video uputstva
  2. Preporučeni proizvodi
Uputstva i vodiči

Kako da provjerite da li podmazivanje lanca testere na motornoj testeri radi pravilno

Podmazivanje lanca je važno da se lanac ne bi pregrijevao pri rezanju i da bi se obezbedilo da klizi po maču bez trenja. Time se produžava trajanje i lanca i mača. Pratite uputstva u ovom kratkom videu da biste saznali kako da provjerite da li sistem za podmazivanje lanca radi pravilno. Najprije provjerite nivo ulja. Pokrenite testeru, uvjerite se da je kočnica lanca neaktivna. Turirajte motor testere dok je lanac blizu stabla. Ako na stablu ima ulja, sistem za podmazivanje radi.