Uputstva i vodiči

6 koraka za uspješno obaranje

Kad obarate stabla, pravilna tehnika rada je ključna. Ne samo zbog bezbjednog radnog okruženja, već i zbog efikasnosti rada.

1. Planirajte unaprijed

Kada se radi o uklanjanju drveća testerom, priprema je od ključnog značaja. Ukoliko planirate sječu i birate koju šumarsku opremu da ponesete, ne samo da ćete raditi bezbjednije, već će i posao nakon sječe biti lakši. Prije svega, provjerite da li na tom području ima prepreka – kao što su dalekovodi, putevi ili zgrade. Postavite znakove upozorenja ukoliko znate da put prolazi kroz područje ili da tuda svakodnevno prolazi mnogo ljudi.

Working with chainsaws part 1

2. Provjerite smjer pada stabla

Nastavite tako što ćete odrediti smjer pada stabla pažljivim posmatranjem drveta. Kako grane izgledaju i kako rastu? Uzmite u obzir i smjer vjetra. Ako niste sigurni u prirodan pravac pada drveta, udaljite se od drveta i provjerite pomoću viska (pogledajte okvir sa činjenicama za više detalja). Raščistite prostor oko drveta u planiranom smjeru pada. Raščistite i iza drveta, oko 45 stepeni na obe strane, da biste obezbedili putanju za bjekstvo.

Images Working with chainsaws, part 2

3. Orezivanje debla

Kad raščistite prostor, postavite znakove upozorenja i odlučite o smjeru pada drveta i putanji bjekstva. Provjerite ima li u rezervoaru dovoljno goriva za posao. Zatim orežite deblo da biste uklonili sve grane i grančice koje bi mogle da smetaju pri usecanju obarajućeg reza. Najbezbjedniji način za orezivanje je povlačećim lancem (donjom stranom mača) odozgo nadolje.

4. Izaberite tehniku rezanja

Kad uklonite grane sa trupca do visine ramena, vrijeme je za pravljenje reza za obaranje. Kada ovo radite, važno je da se sjetite dvije stvari: prelomnica mora da ima jednaku debljinu ispravnih dimenzija i klin za razdvajanje ili udarna šipka treba da budu umetnuti prije nego što drvo zaglavi mač. Koju tehniku rada ćete koristiti zavisi od veličine drveta i nagiba, i od veličine testere. Ovdje smo sastavili informacije o različitim tehnikama, tako da sami možete da pronađete koji način najbolje odgovara uslovima.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Provjerite da li je stablo oboljelo

Ukoliko primijetite da je drvo bez boje i meko ili ukoliko donji dio debla izgleda otečen ili obolio, morate biti veoma pažljivi. To je znak da drvo oboljelo od truleži i da su drvena vlakna oslabljena. Kada se to desi, oborite drvo u prirodnom smjeru pada, a ako niste sigurni u pravac, upotrijebite čekrk. Trulež obično napada više djelove drveta, tako da je jedna opcija obaranje tako da panj ostane veoma visok.

Motorne testere

Saznajte više o asortimanu naših motornih testera

Saznajte više

6. Izaberite alatku

Pri obaranju stabla vam je na raspolaganju nekoliko alatki za obaranje. Veličina drveta određuje tip šumarske opreme koja vam treba. Za najmanja stabla vam obično ne treba alat za obaranje. Dovoljna je snaga čovjeka, možda uz pomoć duge šipke. Klin za obaranje daje veću silu obaranja od šipki za lomljenje. U ekstremnim slučajevima možete da se poslužite sajlom i vitlom, najbezbjednijim i najsnažnijim načinom da se drvo obori. Pogledajte okvir sa činjenicama za više informacija o raznim alatkama.

Kako procijeniti visinu drveta
  • Nađite štap dužine koja je jednaka dužini od vaše šake do oka i držite ga uspravno u ispruženoj ruci tako da napravite pravougli trougao između oka, ruke i vrha štapa.
  • Izmičite se od drveta dok ne bude izgledalo iste visine kao štap. Ako je drvo nagnuto, preciznije ćete izmjeriti ako stanete tako da drvo izgleda vertikalno, tj. da se ne naginje ni na koju stranu sa mjesta posmatranja.
  • Rastojanje između vas i drveta je tad jednako visini drveta.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Kako se nagib drveta mjeri viskom
  • Usmjerite kanap viska prema vrhu stabla.
  • Izmjerite rastojanje između krajnje tačke viska i centra stabla.
Alat za obaranje
  • Nožna šipka za lomljenje je pogodna za manja stabla pri proredi. Umetnite alat prije završetka obarajućeg reza i svom svojom težinom stanite na šipku. Šipka je često teleskopska i može se nositi u futroli na šumarskom pojasu.
  • Šipka za lomljenje se koristi na manjim stablima. Da biste uvećali silu podizanja, alatku treba umetnuti prije dovršetka obarajućeg reza, u sredinu obarajućeg reza skroz sa zadnje strane. Podižite nogama i držite leđa pravo.
  • Udarna šipka se koristi na isti način kao i šipka za lomljenje, ali može da se koristi i kao alat za udaranje kada se koriste klinovi za razdvajanje.
  • Klinovi za razdvajanje su najbolji za srednja i velika stabla. Ubacuju se prije završetka obarajućeg reza i u njih se udara sjekirom ili udarnom šipkom. Uvijek koristite klinove od plastike ili aluminijuma, tako da ne rizikujete oštećenja lanca ukoliko ih zasiječete.
  • Čekrk se koristi u situacijama gdje vam je potrebna maksimalna snaga i bezbjednost. Sajla se vezuje što je moguće više na drvo radi najboljeg učinka.
Images Working with chainsaws, part 2