Husqvarna-Aspire-Pruner-P5-P4A-and-PE5-P4A
Nyheter och media

Husqvarna återkallar Husqvarna Aspire™ Pruner P5-P4A och PE5-P4A på grund av skaderisk.

Husqvarna meddelar om ett frivilligt återkallande som berör en viss del av sortimentet för Husqvarna Aspire™ Pruner-modellerna P5-P4A (beskärare) och PE5-P4A (inkl. förlängare) på grund av en potentiell skaderisk.

Sammanfattning av återkallande:

Produktens namn: Husqvarna Aspire™ Pruner, modellerna P5-P4A (beskärare) och PE5-P4A (inkl. förlängare). 

Risk för skada: De återkallade beskärningssågarna P5-P4A och PE5-P4A kan i vissa fall startas när batteriet ansluts, utan att start/stopp-knappen aktiveras, vilket utgör en skaderisk.   

Åtgärd: Utbyte

Kunderna ska omedelbart sluta att använda de återkallade produkterna och returnera dem till inköpsstället för full återbetalning, utbyte mot en ny Husqvarna Aspire™-beskärare eller utbyte till antingen en Husqvarna Aspire T28-P4A-trimmer eller en Husqvarna Aspire™ H50-P4A-häcksax, utan extra kostnad*.   

Användningsstopp och återkallelse av produkt

Husqvarna har uppmärksammats på några fall där beskärningssågen har startats när batteriet ansluts, utan att aktivera start/stopp-knappen.

Det finns inga rapporter om personskador eller skada på egendom. Som en försiktighetsåtgärd utfärdar vi ett omedelbart användningsstopp och återkallar dessa specifika produkter ur sortimentet.

Kunderna ska omedelbart sluta att använda de återkallade produkterna och returnera dem till inköpsstället för full återbetalning, utbyte mot en ny Husqvarna Aspire™-beskärare eller utbyte till antingen en Husqvarna Aspire T28-P4A-trimmer eller en Husqvarna Aspire™ H50-P4A-häcksax, utan extra kostnad*.

Produkt - och kundsäkerhet är oerhört viktigt för oss på Husqvarna och att agera korrekt i dessa frågor är vår främsta prioritet. Alla våra produkter genomgår noggranna tester och vi uppfyller eller överträffar alla relevanta standarder och regelverk på de marknader där Husqvarnas produkter säljs.


Berörda produkter
De berörda produktmodellerna är P5-P4A (beskärare) och PE5-P4A (inkl. förlängare) med produkt- och serienummer enligt nedan. 

ModellnamnProduktnummerSerienummer
FrånTill
Husqvarna Aspire™ P5-P4A
(beskärare)
 
970 621 30020 223 900 00120 231 901 080
970 621 30820 223 900 00120 232 102 640
Husqvarna Aspire™ PE5-P4A
(beskärare + förlängare)
 
970 621 40020 223 900 00120 231 700 390
970 621 40820 223 900 00120 232 100 210


Hitta modellnamn, produkt- och serienummer

Modellnamn, produkt- och serienummer finns på produktens märkplåt.

  1. Modellnamn

  1. Produktnummer

  1. Serienummer

Husqvarna-Aspire-Pruner-Rating-Plate-1

Fig.1: Märkplåt på Husqvarna Aspire™

Placering av märkplåtar:

Märkplåtarna är placerade i batterifacken längst ned på beskäraren (modell P5-P4A) och i ena änden på förlängaren (modell PE5-P4A).

Pruner-Model-P5-P4A-Rating-Plate-Position
Fig.2: Märkplåtens placering på beskäraren (modell P5-P4A)
Pruner-Model PE5-P4A-Pole-Rating-Plate-Position
Fig.3: Märkplåtens placering på förlängaren (modell PE5-P4A)

Kontakt och ersättning

Kontakta det inköpsställe där du köpte din Husqvarna-produkt för retur och full återbetalning, byte mot en ny Husqvarna Aspire-beskärare eller utbyte mot antingen en Husqvarna Aspire T28-P4A-trimmer eller en Husqvarna Aspire™ H50-P4A häcksax, utan extra kostnad*.

Husqvarna kundservice

Vid frågor, funderingar eller behov av support, kontakta Husqvarna

*Villkor och ledtider gäller