Motorsåg11-02-2024

Veckounderhåll av motorsågar

I bruksanvisningen finns allmänna underhållsinstruktioner med information om viktiga delar av sågen. De här tipsen kan minimera problem och hjälpa till att arbeta effektivt och säkert.
En effektiv underhållsrutin bör också innehålla schemalagda underhållsbesök och en supportrelation med ditt lokala auktoriserade servicecenter.

Observera att alla underhållspunkter som beskrivs i det här avsnittet har tillhörande diagram i produkternas bruksanvisning:

  1. Kontrollera startapparaten, startlinan och returfjädern.
  2. Kontrollera att vibrationsisolatorerna inte är skadade.
  3. Smörj kopplingstrummans lager.
  4. Fila bort eventuella grader på svärdets sidor.
  5. Rengör eller byt ljuddämparens gnistfångarnät.
  6. Rengör förgasarutrymmet.

Viktigt! Läs noga igenom motorsågens användnings- och säkerhetsanvisningar innan du använder den. Här finns säkerhetsvarningar samt information om maskinens säkerhetsfunktioner, säkra starttekniker och kontroll- och underhållskrav som hjälper till att förlänga maskinens livslängd.

Se även:

Dagligt underhåll av motorsågar

Månatligt underhåll av motorsåg

Regelbundet underhåll av motorsågen

Var den här artikeln till hjälp?