Automower®11-02-2024

Skydda din Automower®-robotgräsklippare mot åska

För att minska risken för skador på de elektriska komponenterna i Automower®-robotgräsklipparen och laddstationen rekommenderar vi att du kopplar bort alla anslutningar till laddstationen (strömförsörjning, begränsningskabel och guidekablar) när det föreligger risk för åskväder.

Allmänna anvisningar

 1. Luta laddstationens kåpa.
 2. Koppla bort strömförsörjningskontakten.
 3. Märk kablarna för enkel återanslutning. Laddstationens anslutningar är märkta AR, AL och G1 (samt G2 och G3 om modellen har stöd för fler än en guidekabel).
  Koppla bort alla anslutningar från laddstationen.
 4. Koppla bort alla kablar.
 5. Stäng laddstationens kåpa för att skydda anslutningarna mot regn och väta.

För Automower® NERA-modeller

Titta på den här videon och följ stegen som beskrivs nedan för att koppla bort kablarna och strömförsörjningen på olika Automower® NERA-modeller.

 1. Lyft och luta försiktigt laddstationens överdel.
 2. Öppna luckan.
 3. Koppla bort strömförsörjningskontakten.
 4. Koppla bort slingkabelns kontakt.
 5. Stäng luckan och luta tillbaka laddstationens överdel till rätt läge.

EPOS™-referensstation

För att minimera risken för skador på referensstationens elektriska komponenter ska strömförsörjningen kopplas bort om det föreligger risk för åskväder. Om det finns en åskledare i närheten ska du se till att referensstationen inte installeras på högre höjd än åskledaren.

Återanslutning efter ett oväder

När ovädret har passerat:

 • Återanslut försiktigt alla kablar till laddstationen och se till att varje kabel är korrekt ansluten till avsedd kontakt.
 • Återställ strömförsörjningen till referensstationen.

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?