Så här fyller du på en trimmerlina på en grästrimmer eller röjsåg

Det finns flera olika sätt att fylla på en trimmerlina på din trimmer, beroende på produktmodell.

Ladda trimmerlina, A15B

 1. Ta ut batteriet.
 2. Tryck på låset på båda sidor samtidigt för att ta av locket.
 3. Ta ut den tomma spolen.
 4. Sätt in den nya spolen med trimmerlina.
 5. Rotera spolen så att trimmerlinan är i linje med hålen på trimmerhuvudet.
 6. Dra linans ändar genom hålen.
 7. Sätt tillbaka locket på trimmerhuvudet.
 8. Tryck på sidoknappen för att förlänga trimmerlinan till trimmerskyddskniven.

Ladda trimmerlina, R25B

 1. Ta ut batteriet.
 2. Kapa några meter trimmerlina.
 3. Rikta in pilarna på vredet och höljet på trimmerhuvudet enligt bilden.
 4. Dra in trimmerlinan i hålet på trimmerhuvudet tills du ser den på andra sidan.
 5. Se till att trimmerlinans ändar är inriktade och lika långa.
 6. Börja vrida trimmerhuvudet medurs för att dra in trimmerlinan.
 7. Trimmerlinan ska vara lika lång som avståndet till trimmerskyddskniven.

Fyll på med Rapid Replace™-trimmerlina

 1. Justera
 2. Mata
 3. Vrid

Fyll på trimmerlina på batteridriven trimmer

 1. Ta av trimmerhuvudet genom att trycka på det på sidorna.
 2. Den uppskattade linlängden beror på typen av trimmerhuvud och tjockleken på trimmerlinan.
 3. Haka fast linan i trimmerhuvudet och linda upp den ordentligt.
 4. Följ pilarna för vindlinan.
 5. Dra trimmerlinans ändar genom öppningarna.
 6. Sätt tillbaka trimmerhuvudet.
Var den här artikeln till hjälp?