Motorsåg11-02-2024

Rengöra luftfiltret på en motorsåg

Luftfiltret förhindrar att smuts kommer in i motorsågen.

Ett smutsigt eller trasigt luftfilter kan förkorta dess livslängd.

I allmänhet bör ett luftfilter rengöras noggrant varje dag efter användning. Vid mer krävande förhållanden ska luftfiltret kontrolleras och rengöras varje gång du tankar. Om det blir hål eller revor i filtret ska det bytas omedelbart.

 1. Demontera luftfilterkåpan och ta försiktigt bort luftfiltret.
 2. Tvätta skumfiltret i rent, ljummet tvålvatten.
 3. Tryck skumfiltret torrt i en ren trasa.
 4. Stryk på skumfilterolja.
 5. Tryck skumfiltret i en ren trasa för att ta bort överflödig olja.
 6. Sätt tillbaka skumfiltret och skyddet.
 1. Använd en platt skruvmejsel för att öppna de tre spärrarna på motorsågens cylinderkåpa.
 2. Ta bort cylinderkåpan.
 3. Använd skruvmejseln för att lyfta och lossa metallspärren som håller luftfiltret på plats.
 4. Kontrollera att luftfiltret inte är smutsigt eller skadat.
 5. Öppna luftfiltret genom att försiktigt placera skruvmejseln mellan den övre och nedre delen och separera dem.
 6. Om luftfiltret är trasigt eller mycket smutsigt ska det bytas ut.
 7. Rengör luftfiltret med en ren borste eller tvätta det med tvål och vatten.
 8. Sätt tillbaka luftfiltret igen och se till att det är korrekt placerat i motorsågen innan du sätter tillbaka cylinderkåpan.
Var den här artikeln till hjälp?