Rengöra högtryckstvättens vattenfilter

När du använder högtryckstvätten kan munstycket bli smutsigt och igensatt. Det inträffar om du använder produkten ofta.

Om vattenfiltret blir smutsigt kan det leda till att vattentillförseln blockeras och att det inte kommer ut något vatten.

Du bör rengöra vattenfiltret efter varje användning.

När du ansluter produkten till vattenförsörjningen måste du följa alla steg för att minska risken för att skräp från trädgårdsslangen ansamlas i vattenfiltret. Det kan medföra att det blockeras och skada produkten.

Rengöra högtryckstvättens vattenfilter

VARNING! Ställ strömbrytaren i frånslaget läge (0) och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför underhåll på produkten.

  1. Ta bort kopplingen på framsidan av högtryckstvätten.
  2. Använd en tång till att ut vattenfiltret från produkten.
  3. Knacka ut eventuell smuts från det och rengör det genom att skölja det under en kran.
  4. Montera filtret i högtryckstvätten och skruva tillbaka anslutningen.
Var den här artikeln till hjälp?