Automower®11-02-2024

Hur fungerar vädertimern och hur aktiverar jag den på min Automower® robotgräsklippare?

Med vädertimern kan du låta Automower® robotgräsklippare automatiskt anpassa sina timers efter hur mycket gräset växer. Hur snabbt gräset växer bedöms utifrån motståndet som registreras av knivdisken när gräsklipparen arbetar. När vädret får gräset att växa snabbt (det kraftiga gräset ger stort motstånd) klipper robotgräsklipparen oftare. När gräset växer långsammare (gräset ger lågt motstånd) lägger robotgräsklipparen automatiskt mindre tid på gräsmattan.

Så här använder du vädertimern

Aktivera/avaktivera vädertimern

Beroende på vilken Automower®-modell du har aktiveras vädertimern från gräsklipparens display eller Automower® Connect-appen.

  • Automower® Connect-appen>Mer > Inställningar > Drift > Vädertimer
  • Klipparens display | navigera till Vädertimer på huvudmenyn och gör önskade ändringar.

Ställ in klipptiden

Alternativen låg, medel och hög hänvisar till klipptiden och används för att finjustera skärresultatet. Välj HÖG för att låta gräsklipparen arbeta längre och oftare och LÅG under kortare tid och mindre ofta.

Efter att vädertimern har aktiverats, behöver robotgräsklipparen tid på sig för att avgöra vad som är optimal klipptid på den aktuella arbetsytan. Det kan därför ta upp till några dagar innan klippresultatet är optimalt. Om klippresultatet inte är tillfredsställande efter ett par dagar ställer du in vädertimern på en högre eller lägre klipptid eller justerar klippschemat för mer eller mindre drifttid.

Justera schemat för användning med vädertimern

När vädertimern används rekommenderar vi att så lång drifttid som möjligt görs tillgänglig för vädertimern. Begränsa inte schemat mer än nödvändigt. Du kan till exempel ställa in schemat så att drift dygnet runt tillåts och sedan låta vädertimern justera den faktiska drifttiden baserat på hur snabbt gräset växer.

Dagens första arbete utförs alltid enligt schemat. Produkten slutför en klippcykel och sedan väljer vädertimern om produkten ska arbeta vidare eller inte.

Vädertimern tillåter aldrig robotgräsklipparen att arbeta utanför schemat.

Bra att veta

  • När vädertimern är aktiverad är det extra viktigt att regelbundet kontrollera att knivdisken är ren och att knivarna är i gott skick. Eventuellt gräs som har lindats runt knivdiskens axel, eller slöa knivar, kan påverka vädertimern.
  • Vädertimerns data återställs om produkten inte är i drift under mer än 50 timmar.

Vilka modeller har vädertimer

Alla Automower®-modeller har vädertimer förutomföljande:

  • 105
  • 115H
  • 310
Var den här artikeln till hjälp?