Förbereda en högtryckstvätt för förvaring

För att högtryckstvätten ska hållas i gott skick behöver du förbereda den för förvaring.

En av de vanligaste orsakerna till att högtryckstvättar går sönder är felaktig förvaring och frysning under vintermånaderna.

Den perfekta förvaringsplatsen för en högtryckstvätt är inomhus i en uppvärmd miljö. Men de flesta har inte möjlighet att förvara högtryckstvätten i uppvärmd inomhusmiljö och det är därför extra viktigt att följa stegen för att förbereda högtryckstvätten för förvaring.

Förbereda en högtryckstvätt för förvaring

 1. Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
 2. Koppla bort produkten från vattenkällan.
 3. Se till att alla tillbehör är torra.
 4. Placera spruthandtaget, sprinklerstaven, skumsprutan och munstyckena i respektive hållare.
 5. Koppla bort högtrycksvattenslangen från spruthandtaget och linda slangen på slangvindan.
 6. Placera strömkabeln i dess hållare och sätt fast remmen.
 7. Vik transporthandtaget.

OBS! Tänk på att vissa delar av högtryckstvätten kan se olika ut beroende på modell.

Tömma ut överflödigt rengöringsmedel från en högtryckstvätt

På en högtryckstvätt med lös skumspruta

 1. Ta bort den tomma flaskan för rengöringsmedel och skölj ur den med vatten. Torka av den med en torr trasa innan du ställer undan den.
 2. Kontrollera att produkten är ordentligt ansluten till en vattenkälla.
  Ansluta en högtryckstvätt till en vattenkälla
  Lufta ur en högtryckstvätt
 3. Anslut ett standardmunstycke och kör produkten i 60 sekunder för att rengöra systemet.

På en högtryckstvätt med inbyggd tank

 1. Ta bort den tomma flaskan för rengöringsmedel och skölj ur den med vatten. Sätt tillbaka verktyget på produkten.
  Ansluta en högtryckstvätt till en vattenkälla
  Lufta ur en högtryckstvätt
 2. Kontrollera att produkten är ordentligt ansluten till en vattenkälla.
 3. Anslut ett standardmunstycke och kör produkten i 60 sekunder för att rengöra systemet.

Koppla bort högtryckstvätten från vattenkällan

 1. Vrid strömbrytaren till frånslaget läge (0).
 2. Om produkten är ansluten till vattenledningen ska du stänga ventilen på vattenledningen.
 3. Om produkten är ansluten till vattenledningen ska du koppla bort trädgårdsslangen från vattenledningen.
 4. Om produkten är ansluten till en öppen vattenkälla ska du ta ut sugslangen ur vattenkällan.
 5. Tryck på avtryckaren och håll den intryckt tills inget vatten kommer ut ur munstycket.
 6. Koppla bort trädgårdsslangen från vattenanslutningen på produkten.
 7. Om produkten är ansluten till en öppen vattenkälla kopplar du bort sugslangen.
 8. Tryck fliken i riktning mot snabbkopplingen på sprutpistolen/spruthandtaget och dra ut högtrycksvattenslangen.
 9. Vrid strömbrytaren till påslaget läge (I) och låt produkten gå tills inget vatten kommer ut ur högtrycksvattenslangen.
 10. Vrid strömbrytaren till frånslaget läge (0).
 11. Låt sprutpistolen/spruthandtaget, sprinklerstaven och munstyckena torka innan du lägger undan produkten för förvaring.

Torka av högtryckstvätten

Torka bort skräp och fukt från slangen, tillbehören och produktens hölje.

För att förebygga skador på produkten bör du se till att alla tillbehör är torra innan de läggs undan för förvaring.

Förvara högtryckstvätten i en torr och frostfri miljö

Den perfekta förvaringsplatsen för en högtryckstvätt är i uppvärmd inomhusmiljö.

Undvik fuktiga områden!

Var den här artikeln till hjälp?