Byta trimmerhuvud

När du använder din grästrimmer eller röjsåg kan trimmerhuvudet skadas. Detta kan inträffa om produkten påverkas av en stöt som kan orsaka sprickor på trimmerhuvudet. I sådana fall måste du byta ut trimmerhuvudet.

Byta trimmerhuvud, A15B:

  1. Se till att området runt trimmerhuvudet är rent.
  2. Lås den utgående axeln med en låssprint. Vrid trimmerhuvudet för att hitta den position där hålen riktas in.
  3. Skruva loss trimmerhuvudet genom att vrida det i samma riktning som det roterar när det körs.
  4. Installera det nya trimmerhuvudet genom att sätta det på plats och skruva det i motsatt riktning mot dess rotationsriktning.
  5. Dra ut låssprinten.

Byta trimmerhuvud, T35:

  1. Om du använder den batteridrivna produkten ska du ta ut batteriet. Om du använder den bensindrivna produkten ska du stänga av produkten.
  2. Lås den utgående axeln med en låssprint. Vrid trimmerhuvudet för att hitta den position där hålen riktas in.
  3. Skruva loss trimmerhuvudet genom att vrida det i samma riktning som det roterar när det körs. Se till att inte tappa bort drivskivan.
  4. Följ anvisningarna i omvänd ordningsföljd.
Var den här artikeln till hjälp?