Motorsåg11-02-2024

Återställa kedjebromsen

När svärdet och kedjan tas bort är det viktigt att komma ihåg att avaktivera kedjebromsen innan kopplingskåpan tas bort. Om kopplingskåpan tas bort av misstag när kedjebromsen är aktiverad behöver du återställa kedjebromsen.

Om det är svårt att sätta tillbaka kopplingskåpan är kedjebromsen troligtvis aktiverad.

Beroende på motorsågens modell finns det två sätt att återställa kedjebromsen:

Återställa kedjebromsen med hjälp av verktyget

Använd skyddshandskar när du återställer kedjebromsen.

  1. För att återställa bromsen vrider du länken medurs tills det tar stopp. Den nedre länken ska vara vänd nedåt.
  2. När du har återställt kedjebromsen kan du sätta ihop motorsågen igen.

Varning! Kom ihåg att kedjebromsen är mycket spänd. Håll händer och fingrar borta från bromsbandet vid återställning.

Återställa kedjebromsen utan verktyget

  1. Ta bort svärdet och kedjan. Detta underlättar processen.
  2. Placera skyddet på sågen. Den bakre delen kommer att sticka upp eftersom bromsbandet sitter ovanpå kopplingstrumman/drivhjulet.
  3. Dra åt svärdsmuttrarna med fingrarna.
  4. Flytta det främre handskyddet framåt, placera handen på den del av skyddet som överlappar den nedre delen av handskyddet, samtidigt som du trycker skyddet bakåt frigör kedjebromsen.

Om du behöver ytterligare assistans rekommenderar vi att du kontaktar en lokal auktoriserad återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?