Automower®01-03-2024

Ansluta en Automower®-robotgräsklippare till Amazon Alexa

När du har anslutit din Automower®-robotgräsklippare till Amazon Alexa blir den en naturlig del av morgonrutinen, barnens fritidsaktiviteter, grillförberedelserna och många andra dagliga bestyr. På så sätt blir din Automower®-robotgräsklippare en naturlig och helt integrerad del av ditt system för hemautomation.

Vilka Automower®-modeller kan användas med Amazon Alexa?

Alla Husqvarna Automower®-modeller som utrustade med Wi-Fi eller mobil anslutning kan styras via Amazon Alexa. Andra Automower®-modeller kan också bli en del av ditt smarta hem när de är utrustade med ett Automower® Connect-kit.

Koppla Automower® Connect till Amazon Alexa

För att styra din Automower®-robotgräsklippare med Amazon Alexa måste du koppla ditt Automower® Connect-konto till Amazon Alexa. Aktivera Automower® Skill genom att följa instruktionerna nedan. Mer information om hur du aktiverar Alexa finns på Amazon Alexas webbplats för produkthjälp.

 1. Se till att du har en Automower®-modell med Wi-Fi eller mobil anslutning eller en Automower®-robotgräsklippare med Automower® Connect-kitet installerat. Kontakta din lokala återförsäljare om klipparen inte har ett Automower® Connect-kit och du vill installera ett.
 2. Skapa ett Automower® Connect-konto (eller använd ett befintligt Automower® Connect-konto) och parkoppla det med den Automower®-robotgräsklippare du vill använd.
 3. Ladda ner Amazon Alexa-appen från App Store eller Google Play.
 4. Skapa ett nytt Amazon-konto eller använd ett befintligt konto. Det räcker med ett kostnadsfritt konto.
 5. Konfigurera Alexa-enheten och se till att ha stabilt wifi.
 6. Använd en av följande snabblänkar för att börja använda Automower®-egenskapen:
  Engelska | Tyska | Franska
  eller
  öppna Amazon Alexa-appen och tryck på More Mer-ikonen, Alexa> Skills & Games (Färdigheter och spel). Tryck på sökikonen , skriv ”Automower” och tryck på Search (Sök) > Automower > Launch (Öppna).
 7. Fyll i uppgifterna för ditt Automower® Connect-konto och tryck på Sign in (Logga in).
 8. Tryck på Authorize (Godkänn).
  Kontot länkades
 9. Välja vilka behörigheter du vill ge Alexa och tryck på Save permissions (Spara behörigheter).
 10. Tryck på Discover devices (Upptäck enheter) för att tillåta Alexa att lägga till din gräsklippare till listan över dina smart hem-enheter.
 11. Tryck på <2>Close (Stäng)</2>.

Nu är ditt Amazon Alexa-konto kopplat till ditt Automower® Connect-konto och du kan börja styra dina gräsklippare med Alexa.

Du hittar dina gräsklippare i Alexa-appen under Devices (Enheter) > All devices (Alla enheter) och Devices (Enheter) > Vacuum cleaners (Dammsugare). Det finns för närvarande ingen specifik kategori för robotgräsklippare.

Se även: Så här pratar du med Alexa för att styra Automower®-robotgräsklipparen

Hittar du ingen Automower®-robotgräsklippare i listan över enheter?

Om gräsklipparen inte finns med i listan under Devices (Enheter) > All devices (Alla enheter) och Devices (Enheter) > Vacuum cleaners (Dammsugare) i Alexa, kan du be Alexa att upptäcka dina enheter igen. Det behöver du göra om du exempelvis döper om gräsklipparen i Automower® Connect-appen. Alexa kommer då inte kunna identifiera den och behöver upptäcka den på nytt.

Fler smarta sätt att ansluta en Automower®-robotgräsklippare till Amazon Alexa

Skapa grupper

Om du lägger till din Automower®-robotgräsklippare till en grupp kan du styra den med tidsbesparande gruppkommandon. Om du till exempel skapar en grupp som heter Alla gräsklippare med alla dina robotgräsklippare, kan du starta dem samtidigt genom att säga Start all mowers (Starta alla gräsklippare). Om du lägger till gräsklipparen i en grupp som heter Trädgård tillsammans med alla dina andra anslutna trädgårdsenheter kan du fråga Alexa om status för alla anslutna trädgårdsenheter.

Läs mer om hur du skapar grupper

Skapa rutiner

Skapa så kallade rutiner för att enkeltspara tid genom att gruppera flera Automower®-åtgärder, så att du inte behöver be om varje åtgärd individuellt.

Läs mer om hur du skapar rutiner

Ta bort en Automower®-robotgräsklippare från ditt Amazon Alexa-konto

Om du inte vill att din Automower®-robotgräsklippare ska visas i listan över enheter i Alexa kan du ta bort den. Gör du det tas den även bort från alla grupper och rutiner. Vill du lägga till produkten igen vid ett senare tillfälle, kan du be Alexa att upptäcka dina enheter, så visas den i listan igen.

Anslutningen mellan ditt Automower® Connect-konto och Amazon Alexa påverkas inte när du tar bort en enhet.

 1. Tryck på Devices (Enheter) > Vacuum cleaners (Dammsugare).
 2. Välj produkten i listan och tryck på ikonen Delete (Ta bort).
 3. Bekräfta att du vill ta bort den genom att trycka Delete (Ta bort).

Ta bort anslutningen mellan Automower® Connect och Amazon Alexa

För information om hur du tar bort anslutningen mellan ditt Automower® Connect-konto och Amazon Alexa, samt all användarinformation som hör till Automower®-egenskapen från Amazon Alexa, se avsnittet ta bort anslutning mellan Automower® Connect-konto och Amazon Alexa.

Var den här artikeln till hjälp?