1/1
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Lösgör packat grus och tar bort ogräs på gångar och uppfarter.