1/1

Produktbeskrivning

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.

Relaterat innehåll

Visar 1 av 1