1/3
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Rymlig uppsamlare med två eller tre behållare. 210/315 liter.