Onderdelen en accessoires voor Husqvarna motorzeisen

Beschermkappen

Werken met een krachtig gereedschap betekent tevens het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor dat u de bladbeschermkap van de motorzeis vervangt wanneer deze beschadigd raakt.