Forest
Legal

VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE HUSQVARNA E-STORE

1. INLEIDING

1.1 Deze verkoopvoorwaarden van de Husqvarna e-Store (de 'Voorwaarden') bevatten de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van producten, inclusief accessoires en reserveonderdelen ('producten') die door consumenten ('u', 'uw') bij Husqvarna Direct AB (publ), bedrijfsnummer 559170-2609 met zijn statutaire zetel in Huskvarna, Zweden en met adres c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Zweden ('Husqvarna', 'wij', 'ons' ) Via de Husqvarna e-Store https://www.husqvarna.com/be-nl/ (de 'e-Store') voor levering in België zijn besteld. 

1.2 De e-Store is een site die eigendom is van Husqvarna.

1.3 U mag alleen bestellingen plaatsen in de e-Store als u handelt als consument, dat wil zeggen als een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die voornamelijk buiten uw bedrijf, zakelijke activiteiten of beroep vallen.

1.4 De voorwaarden zijn van toepassing op elk contract voor de productverkoop door Husqvarna aan u, wat via de e-Store verloopt. U wordt aangemoedigd deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u producten bestelt. Door het vakje 'Ik ga akkoord' bij het afrekenproces aan te vinken en vervolgens de bestelling te verzenden, accepteert u deze voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u hieraan gebonden bent. Deze voorwaarden zijn beschikbaar in [toepasselijke lokale taal invoegen]. Zorg ervoor dat u de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u uw bestelling plaatst. Andere voorwaarden en beleid die beschikbaar zijn in de e-Store, zoals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website https://www.husqvarna.com/be-nl/gebruiksvoorwaarden/ en het cookiebeleid https://www.husqvarna.com/be-nl/cookies/ zijn ook van toepassing op uw gebruik van de e-Store. Raadpleeg de privacyverklaring van Husqvarna https://privacyportal.husqvarnagroup.com/be-nl/privacy-notice/ voor informatie over het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens.

1.5 Husqvarna behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen door een nieuwe versie in de e-Store te plaatsen. De voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, zijn van toepassing op uw aankoop van producten. Een dergelijke wijziging zal dus alleen van invloed zijn op toekomstige bestellingen van producten die u indient nadat de gewijzigde voorwaarden in de e-Store bekend zijn gemaakt. Bewaar een kopie van deze voorwaarden, omdat Husqvarna de tekst van het met u gesloten contract niet zal opslaan. U hebt daarom geen toegang tot de inhoud van het contract.

1.6 Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent om een bindend contract met Husqvarna te sluiten.

2. PRODUCTEN BESTELLEN

2.1 De producten worden besteld en het contract voor de aankoop van producten wordt gesloten in overeenstemming met het volgende proces:

(a) De producten met hun specificaties vindt u op de productpagina('s) in de e-Store. De presentatie van de producten is in principe geen juridisch bindend aanbod om een koopcontract te sluiten, maar een niet-bindende online catalogus.

(b) Nadat u het product hebt geselecteerd en aan het winkelwagentje hebt toegevoegd, ziet u een overzicht van de producten van het winkelwagentje. Vervolgens gaat u naar de kassa waar u een overzicht kunt vinden van de inhoud van uw winkelwagentje, verzendkosten, mogelijke kortingen, de totale prijs en de inbegrepen btw. Als u op de knop 'Doorgaan naar levering' klikt, wordt u gevraagd informatie te verstrekken over u en uw bestelling, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U wordt ook gevraagd uw gewenste leveringsoptie te kiezen. Als u op de knop 'Doorgaan naar betaling' klikt, wordt u gevraagd uw betaalmethode te kiezen en wordt u gevraagd deze voorwaarden te accepteren voordat u uw bestelling kunt plaatsen. U kunt optioneel het vakje 'Ik wil graag nieuwsbrieven ontvangen' aanvinken om u aan te melden voor marketing.

(c) Voordat u uw bestelling plaatst door op de knop 'Bestellen met betalingsverplichting' te klikken, krijgt u de gelegenheid om uw selectie te bekijken, de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

(d) Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, vormt dit een bindend aanbod om de geselecteerde producten onder deze voorwaarden bij Husqvarna te kopen. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging per e-mail met daarin de producten die u hebt besteld ('Ontvangstbevestiging'). De ontvangstbevestiging is echter geen acceptatie van uw bestelling door Husqvarna.

(e) Hoewel Husqvarna ernaar streeft om alle bestelde producten te leveren, staat het Husqvarna vrij om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren, bijvoorbeeld als producten niet op voorraad zijn. Als een product in uw bestelling niet op voorraad is op het moment van het plaatsen van uw bestelling (ook als de bestelde hoeveelheid slechts gedeeltelijk op voorraad is), maar naar verwachting weer op voorraad zal komen, zal Husqvarna als volgt contact met u opnemen:
Husqvarna zal uw bestelling via e-mail afwijzen, met daarin een gewijzigde aanbieding voor de producten (i) in de beschikbare gereduceerde hoeveelheid, of (II) met een gewijzigde leverdatum. U kunt de gewijzigde bestelling binnen de in het gewijzigde aanbod vermelde termijn per e-mail [e-mailadres invoegen] of telefonisch [telefoonnummer invoegen] accepteren of afwijzen. Als u de opties onder paragraaf 2.1(e) afwijst of niet tijdig accepteert, zal Husqvarna de afwijzing van de gehele bestelling bevestigen en alle reeds gedane betalingen terugbetalen. 2.2 Het contract tussen u en Husqvarna wordt gesloten zodra u een e-mail ontvangt waarin staat dat Husqvarna uw bestelling heeft geaccepteerd ('Acceptatie van de bestelling ') of als u het gewijzigde aanbod van Husqvarna accepteert zoals beschreven in paragraaf 2.1(e). Als u kiest voor een betaalmethode die een onmiddellijke incasso van uw bankrekening veroorzaakt (directe bankoverschrijving, PayPal of betaalkaart), wordt het contract gesloten na incasso van uw bankrekening of de ontvangst van de acceptatie van de bestelling, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt. De acceptatie van de bestelling zal het ordernummer bevatten, evenals alle contractgegevens, deze voorwaarden en, indien van toepassing, de voorwaarden van de commerciële garantie. 

3. LEVERING

3.1 Husqvarna regelt de levering van de producten aan u door gebruik te maken van de leveringsoptie die u bij het afrekenen hebt geselecteerd. De producten worden geleverd binnen de in het bestelproces aangegeven levertijd en worden bevestigd in de acceptatie van de bestelling. U ontvangt een e-mail met informatie over de levering wanneer de bestelling verzonden is. Als u kiest voor levering aan huis, wordt de levering uitgevoerd door de subcontractanten van Husqvarna (bijv. dealers en/of transportpartners) en kunt u informatie over de levering van de producten rechtstreeks van dergelijke subcontractanten ontvangen. Als u Click & Collect selecteert, levert Husqvarna de producten aan de door u geselecteerde dealerwinkel. De dealer zal contact met u opnemen binnen de in het bestelproces aangegeven en in de acceptatie van de bestelling bevestigde levertijd wanneer de producten klaar zijn om te worden opgehaald. Als u de producten die klaar zijn om te worden opgehaald niet binnen drie weken na kennisgeving hebt opgehaald, stuurt Husqvarna of de dealer u een herinnering met een redelijke respijtperiode voor het ophalen. Als deze periode zonder resultaat is verlopen, heeft Husqvarna het recht het contract op te zeggen en de producten terug te sturen naar de e-Store.

3.2 Indien u in gebreke bent met de aanvaarding van de levering of indien u inbreuk maakt op enige andere materiële verplichtingen die u verschuldigd bent, heeft Husqvarna het recht, onverminderd diens andere rechten, om (i) de producten op redelijke wijze op te bergen op uw risico en kosten; of (ii) de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepalingen. 

4. PRIJZEN, LEVERINGSKOSTEN EN BETALING

4.1 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelde producten worden vermeld in de e-Store, zoals bevestigd in de acceptatie van de bestelling. Alle prijzen in de e-Store worden weergegeven in [lokale valuta invoegen, bijv. SEK], inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Deze zullen worden toegevoegd aan de prijs van de producten en worden gespecificeerd in het bestelproces en de acceptatie van de bestelling. 

4.2 Hoewel Husqvarna probeert te garanderen dat alle prijzen in de e-Store nauwkeurig zijn, kunnen er fouten optreden (bijvoorbeeld om technische redenen, zoals netwerkstoringen, transmissiefouten, enz.). Afhankelijk van het moment dat Husqvarna de fout ontdekt in de prijs van de producten die u hebt besteld, zal Husqvarna (i) de bestelling afwijzen of het contract nietig verklaren en u op de hoogte stellen van een dergelijke afwijzing of nietigverklaring of (II) u de optie geven uw bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs.

4.3 Husqvarna behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, maar dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op producten waarvoor al een contract is gesloten.

4.4 Aan het begin van het bestelproces worden de beschikbare betalingsmethoden voor uw selectie in de e-Store weergegeven. Adyen N.V. ('Adyen'), een bedrijf dat geregistreerd is bij de kamer van Koophandel onder nummer 34259528 en gevestigd is aan de Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, Nederland, handelt de transacties af door middel van veilige encryptie en volgens strikte bankinstellingen. Ga voor meer informatie naar https://www.adyen.com/

4.5 Door een bestelling via de e-Store te verzenden, bevestigt u dat de betaalgegevens op uw bestelling geldig en juist zijn en dat u gemachtigd bent om de creditcard of betaalkaart voor de betaling te gebruiken.

4.6 Elke terugbetaling vindt plaats via dezelfde betalingsmethode als waarmee u uw producten hebt betaald. 

5. INSTRUCTIES OVER HET HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN EN HET STANDAARD HERROEPINGSFORMULIER 

5.1 Als consument hebt u een wettelijk herroepingsrecht. Hieronder wordt u geïnstrueerd over uw herroepingsrecht:

5.2 Instructies over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden herroepen.
De herroepingstermijn vervalt na 14 dagen na de dag waarop u het laatste artikel verwerft, of een derde partij anders dan de vervoerder die door u is aangegeven het laatste artikel in diens bezit heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren via Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Zweden, e-mail: shop-support@husqvarnagroup.com over uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post of e-mail wordt verstuurd). U mag het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw communicatie over uw uitoefening van het herroepingsrecht opstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, restitueren we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander soort levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons werd aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om dit contract te herroepen. We zullen een dergelijke restitutie uitvoeren met dezelfde betalingsmethode als die welke u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk iets anders bent overeengekomen; in ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke restitutie. We kunnen de restitutie opschorten totdat we de artikelen weer hebben ontvangen of totdat u bewijs hebt geleverd dat de artikelen zijn teruggezonden, afhankelijk van wat eerst plaatsvindt.

U dient de artikelen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons hebt gecommuniceerd, terug te sturen of aan ons of [naam en geografisch adres in te voegen, indien van toepassing, van de persoon/het bedrijf dat door u is gemachtigd om de artikelen te ontvangen ] over te dragen. De deadline wordt gehaald als u de artikelen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het retourneren van de artikelen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor enige verminderde waarde van de artikelen die het gevolg is van hantering anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de artikelen tot stand te brengen.

5.3 Standaard herroepingsformulier

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, mag u het volgende standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Standaard herroepingsformulier

(U moet dit formulier alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen) 
Van [gelieve de naam, het adres en het e-mailadres in te voeren van het bedrijf dat de herroepingsverklaring moet ontvangen ],
Ik/wij (*) laten bij dezen weten dat ik/wij (*) mij/ons terugtrek(ken) uit mijn/ons (*) verkoopcontract voor de volgende producten (*), besteld op (*)/ontvangen op (*),
Naam van de consument(en),
Adres van de consument(en),
Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt afgegeven),
Datum

__________

(*) Doorhalen wat van toepassing is

6. INSPECTIE, INSTALLATIE EN GEBRUIK

6.1 Na ontvangst van de producten wordt u aangemoedigd om de producten te inspecteren om na te gaan of er schade aan de producten is veroorzaakt tijdens de levering of om na te gaan of de producten duidelijke defecten hebben. Het niet inspecteren van de producten heeft echter geen invloed op uw wettelijke garantierechten. 

6.2 U bent verantwoordelijk voor de juiste installatie en het juiste gebruik van de producten die u in de e-Store hebt gekocht. Lees voor de juiste begeleiding altijd de instructies op de verpakking van de producten en de betreffende Husqvarna-gebruikers-/producthandleiding en -installatiehandleiding. Defecten die uitsluitend het gevolg zijn van onjuiste installatie of onjuist gebruik van de producten rechtvaardigen geen garantierechten.

6.3 Reserveonderdelen en accessoires die u in de e-Store hebt gekocht, moeten altijd worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de betreffende gebruikershandleiding en installatiehandleiding voor het product waarin u de reserveonderdelen/accessoires wilt installeren en gebruiken. Defecten die uitsluitend het gevolg zijn van onjuiste installatie of onjuist gebruik van de producten rechtvaardigen geen garantierechten.

7. COMMERCIËLE GARANTIE EN WETTELIJKE GARANTIE 

7.1 Commerciële garantie

7.1.1 Sommige door u bestelde producten worden geleverd met een commerciële garantie in overeenstemming met specifieke voorwaarden die aan u worden verstrekt ('commerciële garantie'). Houd er rekening mee dat de rechten onder de commerciële garantie worden toegekend naast de wettelijke garantierechten, die u gratis kunt uitoefenen en die niet worden beperkt door de commerciële garantie. Zie paragraaf 10.2 hieronder voor het retourneren van producten die niet aan de toepasselijke garantie voldoen. 

7.2 Wettelijke garantierechten 

7.2.1 Als consument hebt u wettelijke rechten met betrekking tot producten die niet in overeenstemming zijn met de productspecificaties, inclusief deze voorwaarden tot [aantal jaren invoegen, bijv. drie (3) jaar]. Deze wettelijke rechten (waaronder het recht op reparatie, vervanging, restitutie van de aankoopprijs of beëindiging in bepaalde situaties) worden niet beïnvloed door iets in deze voorwaarden en de commerciële garantie in paragraaf 7.1.1 is van toepassing naast dergelijke rechten. Als u zich wilt beroepen op uw wettelijke consumentenrechten, kunt u binnen een redelijke termijn nadat u het defect hebt opgemerkt of opgemerkt zou moeten hebben contact opnemen met Husqvarna via e-mail: [e-mailadres invoegen], telefoon; [telefoonnummer invoegen] of per post aan Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Zweden.

7.2.2 Husqvarna behoudt zich het recht voor om kleine technische wijzigingen aan te brengen in de bestelde producten die geen invloed hebben op de subjectieve of objectieve vereisten in de zin van [toepasselijke wetgeving invoegen, bijv. Artikel 4, lid 1 tot en met 4 Consumer Sales Act (2022:260)].

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; OVERMACHT

8.1 De aansprakelijkheid van Husqvarna voor schade is als volgt beperkt:

(a) Voor schade veroorzaakt door een schending van een materiële contractuele verplichting, dat wil zeggen een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarbij u vertrouwt of kunt vertrouwen op deze nakoming, is Husqvarna alleen aansprakelijk tot het bedrag van de doorgaans te verwachten schade voor dit type contract op het moment van het aangaan van het contract; Husqvarna is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een schending van een niet-materiële contractuele verplichting.

(b) Husqvarna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims die worden veroorzaakt door (i) niet-beoogd gebruik of hantering van de producten, (ii) gebruik en installatie in combinatie met apparaten/producten waarvoor het product niet is bedoeld, (iii) slijtage (inclusief maar niet beperkt tot batterijen, lampen en kettingen) of (iv) onjuiste installatie. Gebruik, installatie of verzorging die niet op de vereiste manier wordt uitgevoerd, kan letsel en productschade veroorzaken.

(c) Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving, is Husqvarna niet aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of -verliezen.
De beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor vertegenwoordigers, leidinggevend personeel, trustees, functionarissen, medewerkers en plaatsvervangende agenten van Husqvarna, tenzij hieronder vermeld.

8.2 De beperking van aansprakelijkheid in paragraaf 8.1 is niet van toepassing op aansprakelijkheid (i) voor enige schending van de verplichting veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Husqvarna, (ii) voor overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid van Husqvarna, (iii) [de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid invoegen, bijvoorbeeld in het kader van de Zweedse productaansprakelijkheidswet (1992:18)] of enige andere verplichte wettelijke aansprakelijkheid, (iv) voor frauduleuze verhulling van een gebrek of (v) voor een verstrekte garantie. Daarnaast beperkt niets uit deze voorwaarden de wettelijke consumentenrechten (zie paragraaf 7.2).

8.3 Husqvarna is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een van diens verplichtingen uit hoofde van het contract, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Overmacht is niet te voorzien, onvermijdelijk en valt buiten de controle, invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Husqvarna, met inbegrip van, maar niet beperkt tot toeval, brand, overstroming, zwaar weer, natuurrampen, arbeidsgeschillen, explosies, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, epidemieën, pandemieën, problemen bij de levering veroorzaakt door omstandigheden waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen en die Husqvarna of een van diens subcontractanten treffen, officiële orders of wettelijke maatregelen. Leveringsdatums en -deadlines worden, al naar gelang het geval, verlengd of opnieuw gepland waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de overmacht.

9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Husqvarna’s privacyverklaring, zoals na te lezen op https://privacyportal.husqvarnagroup.com/be-nl/

10. RETOURZENDINGEN; KLANTENSERVICE

10.1 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 en 7 verleent Husqvarna u 30 dagen na ontvangst van de producten een aanvullend recht op retournering in overeenstemming met ons retourbeleid https://www.husqvarna.com/be-nl/retourbeleid/.

10.2 Voor algemene vragen over het gebruik, de verzorging of de service van het product raadpleegt u de gebruikershandleiding of de informatie in de e-Store. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Husqvarna via e-mail shop-support@husqvarnagroup.com. Raadpleeg https://www.husqvarna.com/nl/dealer-locator/ om dealers te vinden. 

11. VARIA

11.1 Husqvarna mag diens claims onder deze voorwaarden zonder uw voorafgaande schriftelijke kennisgeving uitbesteden en/of overdragen, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of de verplichtingen van Husqvarna onder deze voorwaarden.

11.2 Husqvarna kan af en toe campagnes, verkooppromoties of andere stimulansen ('promoties') aanbieden met betrekking tot producten die in de e-Store worden aangeboden. De geldigheid van en voorwaarden die van toepassing zijn op de promoties zullen worden uiteengezet in aanvullende voorwaarden en/of regels die op dat moment aan u beschikbaar zullen worden gesteld. Tenzij anders vermeld in dergelijke promotievoorwaarden/-regels zijn deze voorwaarden van toepassing op de levering van producten die zijn besteld op grond van een promotie.

11.3 Deze voorwaarden, samen met de acceptatie van de bestelling, de commerciële garantie, de promotievoorwaarden/-regels en andere beleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Husqvarna met betrekking tot de levering van de producten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Als enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de geldigheid van de andere bepalingen ongewijzigd.

12. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING

12.1 Deze voorwaarden en de contractuele relatie van de partijen worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [lokaal land invoegen], met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG).

12.2 Geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied waar u woont, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes. Geschillen kunnen ook worden beslecht via het European Online Dispute Resolution Platform dat door de Europese Commissie wordt aangeboden en beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/, als een goedgekeurde autoriteit voor alternatieve geschillenbeslechting, die voldoet aan richtlijn 2013/11/EU inzake alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen. Husqvarna is niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragepanel. 

*****

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op: 4 april 2023