Rewilding Zone

Met innovatie voldoen aan klimaateisen

Klimaatverandering is een urgente uitdaging voor ons allemaal. Hoewel we niet alle antwoorden hebben, werken we actief aan een toekomst met slimmer gebruik van hulpbronnen en weinig koolstofuitstoot, om onze afhankelijkheid van traditionele brandstoffen te verminderen. Ons duidelijke doel is het verlagen van de uitstoot in onze waardeketen met 35% tussen 2015 en 2025, wat is goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). We zijn zelfs het eerste bedrijf met producten voor bossen en tuinen ter wereld dat dit doet.

Wij houden woord

Bee on flower

Wereldwijd werken voor lokale biodiversiteit

Een tuin vol verschillende planten en bestuivende insecten zoals bijen is niet alleen mooi, maar ook een oase van biodiversiteit. Dit mini-ecosysteem weert op natuurlijke wijze ongedierte en creëert een sterkere, veerkrachtigere omgeving. Om deze ecosystemen te creëren en onderhouden, werken we samen met experts voor continu leren en innovatie, wat zowel ons als onze klanten ten goede komt. En met kleine veranderingen kan veel worden bereikt. Door de functies van onze robotmaaiers te benutten kunt u bijvoorbeeld eenvoudig bijdragen aan de biodiversiteit van uw tuin.

Service Automower

Circulaire oplossingen creëren

De hulpbronnen van onze planeet zijn eindig en we moeten ze slimmer gebruiken. Daarom gaan we over op een circulaire benadering van onze producten en proberen we voortdurend nieuwe manieren te vinden om het meeste te halen uit de materialen die we gebruiken. Ons doel is om producten te produceren die twee, drie of zelfs vier levens kunnen hebben, hetzij door reparatie, herfabricage of
recycling. Omdat de beste hulpbronnen de hulpbronnen zijn die we steeds opnieuw kunnen gebruiken.
Husqvarna Europe Ville

Grote veranderingen vereisen grote initiatieven

We zijn er trots op deel uit te maken van het Sustainovate-initiatief van de Husqvarna Group. Via dit initiatief hebben we duidelijke duurzaamheidsdoelen gesteld:
Koolstof: De absolute koolstofuitstoot in onze waardeketen uiterlijk in 2025 met 35% verlagen.
Circulair: Het introduceren van 50 nieuwe circulaire innovaties tot en met 2025, waarbij het gebruik van onze middelen wordt herzien.
Mensen: 5 miljoen klanten en collega's inspireren om duurzame keuzes te maken. Ga naar Sustainovate voor meer informatie over onze plannen voor positieve verandering bij al onze merken. U kunt ook het jaarlijkse duurzaamheidsrapport downloaden voor gedetailleerde documentatie van onze koolstof- en circulaire doelstellingen (zie pag. 3-4 en pag. 14-15).