Pravilna priprema


7 najboljih saveta za bezbedno i efikasno okresivanje drveta

Kada radite sa testerom, okresivanje je obično operacija koja zahteva najviše vremena i napora. Drugim rečima, mnogo toga ćete dobiti učenjem dobre tehnike.

Ukoliko ste početnik u okresivanju, treba da radite polako i metodično, postepeno povećavajući tempo. I upamtite: ukoliko vam se leđa umaraju, ovo može biti znak da podesite vašu tehniku. Evo nekoliko osnovnih pravila za bezbedno i efikasno okresivanje.

1. Pravilna visina


Najbolja radna visina za okresivanje je kada je drvo postavljeno između visine vašeg struka i kolena. Ispravnu visinu rada možete podesiti tako što ćete pokušati da oborite drvo da padne preko drugih oborenih stabala, panjeva, kamenja ili nepravilnosti na terenu. Ne zaboravite da savijete vaša kolena – ne leđa.


Ukoliko ste početnik u okresivanju, treba da radite polako i metodično, postepeno povećavajući tempo. I upamtite: ukoliko vam se leđa umaraju, ovo može biti znak da podesite vašu tehniku. Evo nekoliko osnovnih pravila za bezbedno i efikasno okresivanje.

2. Stabilni i bezbedni


Stanite sa leve strane debla sa razmaknutim stopalina pod uglom od 45 stepeni naspram debla. Radite sa testerom blizu tela i zadržite stabilan stav u dva pravca. Uverite se da imate dovoljan domet, tako da rizično kretanje nogu svedete na minimum.


3. Držite je prema dole


Da biste izbegli nezgode, važno je da ne odižete testeru od debla više nego što je to potrebno. Podižite testeru što je manje moguće i koristite je kao polugu, sa telom testere koje se odmarana deblu ili vašoj nozi. Okresivanje će biti lakše i efikasnije sa kraćom vodilicom (13”-15”).


Limbing trees

4. Kontrolisano kretanje


Vodilicu uvek držite sa druge strane debla kada pomerate stopala. Lanac ne sme da se pomera kada se vi krećete. Držite testeru za obe ručke kada se pomerate na kraće razdaljine, nikad samo za zadnju ručku. Za veća pomeranja, morate da aktivirate kočnicu lanca i nosite testeru za prednju ručku.

5. Čuvajte se povratnog udarca


Izbegavajte sečenje vrhom vodilice. Vaši prsti i palčevi uvek moraju da obuhvate ručke za vreme okresivanja. Koristite dužinu vodilice koja odgovara dimenzijama drveta.

6. Probijanje


Odredite zategnutost grana i secite sa suprotne strane grane, gde su manje šanse da će se vodilica zaglaviti pod težinom grane. Ukoliko ste nesigurni, secite granu postepeno, od spolja prema deblu.

7. Kočnica pre uklanjanja grana


Pustite da testera leži na deblu dok dok desnom rukom uklanjate grane i drva. Prvo, pustite gas i kočnicu gasa i aktivirajte kočnicu lanca. Ako je testera opremljena sa TrioBrakeTM, još je lakše aktivirati kočnicu lanca pre uklanjanja grana.

Sečenje od dole, tako da lanac pokušava da gurne testeru prema deblu, poznato je kao sečenje vučnim lancem. Sečenje od gore, tako da lanac pokušava da gurne testeru prema vama, poznato je kao sečenje potisnim lancem.

Okresivanje sa različitih strana debla

  1. Kada okresujete sa desne strane, uverite se da stojite sa leve strane debla. Neka testera leži uz deblo sa vodilicom na desnoj strani. Testerišite vučnim ili potisnim lancem. Vašu desnu nogu naslonite na deblo za dodatnu stabilnost.

  2. Kada okresujete vrh, neka vodilica leži na deblu. Testerišite potisnim lancem. Postavite desnu nogu naspram tela testere. Secite od gore tako da će lanac pokušati da gurne testeru prema vama. Ovo je poznato kao sečenje potisnim lancem.

  3. Kada okresujete sa leve strane, izbalansirajte testeru prema deblu i jednoj nozi. Testerišite potisnim ili vučnim lancem.

Povezani artikli

  • 550 XP
    Pravilna priprema

    6 koraka za uspešno obaranje drveća

    Kada obarate drveće, pravilne tehnike rada su od klučnog značaja. Ne samo da bi stvorile sigurno radno okruženje, već da bi bile i efikasnije u radu.