P525D
  1. Alati potrebni za posao
  2. Video-uputstva
Uputstva i vodiči

Kako montirati i razmontirati kabinu na Husqvarna P500

Možete da odvojite kabinu na P500. Da biste to uradili biće vam potrebni dodatni alati a takođe pomoć da biste uklonili kabinu. Pogledajte video-zapis i odštampajte priručnik pre razmontiranja ili montiranja kabine.

Alati potrebni za posao

  • Ključ za navrtke sa produžetkom
  • Paleta sa podupiračem kojim se sprečava naginjanje kabine
  • Odvijači
  • Zatezna traka