Uputstva i vodiči

Kako montirati reznu glavu na Husqvarna rajder

Vaša Husqvarna rajderska kosačica je svestrana mašina koja vam omogućava da mijenjate dodatke u zavisnosti od zadatka koji obavljate. Montiranje rezne glave ili dodatka na kosačicu se lako obavlja i potrebno je samo nekoliko minuta. Upozorenje! Nosite zaštitne naočari kada postavljate jedinicu za rezanje. Opruga koja zateže kaiš može da se slomi i izazove teške povrede.

Kontrolna lista prilikom montiranja rezneglave
  1. Postavite kosačicu na ravnu površinu i aktivirajte kočnicu za parkiranje
  2. Uvjerite se da je poluga za podešavanje visina košenja u najnižem položaju i da je poluga za podizanje za jedinicu za rezanje u položaju za košenje
  3. Pritisnite nadole okvir opreme i postavite kopču naspram okvira
  4. Postavite kaiš u držač kaiša
  5. Pritisnite platformu unutra i postavite priključke prednje vođice u žljebove okvira opreme, jedan na svakoj strani. Vodite računa da ne priklještite šaku.
  6. Pritisnite jedinicu unutra tako da unutrašnji priključci dodiruju dno žljebova okvira opreme
  7. Postavite pogonski remen oko pogonskih točkova jedinice za rezanje. Uvjerite se da je remen postavljen na odgovarajuću stranu točka zatezača remena.
  8. Kukom zakačite podupirač podešavanja visine
  9. Osigurajte oprugu prstenastog osigurača
  10. Postavite prednji poklopac