Forest
Proizvodi i inovacije

Husqvarna 592 XP®: Najbolji kapacitet rezanja u klasi!

Suština našeg posla je u efikasnosti. A ovo je, opet, kombinacija vaše veštine i iskustva – i efikasnosti alatke koju koristite. Ta efikasnost – odnosno, koliko ste brzi, oštri i snažni – meri se kapacitetom rezanja. Što je veći, to ste bolji. Radi se o produktivnosti i ponosu na posao – o omogućavanju najboljeg radnog dana. Testovi su pokazali da Husqvarna 592 XP® ima najbolji kapacitet rezanja u klasi, skoro 5 % viši od konkurencije.

O testiranju lanaca:

 • Merenje vremena i broja obrtaja motora se vrši elektronski deset puta u sekundi.
 • Kada testera prođe prvu tačku, merenje automatski počinje, a kad prođe drugu tačku, zaustavlja se.
 • Ove tačke su tako postavljene da se merenje vrši samo na drugoj cepanici.
Illustration Use for Cutting Capacity on .com

ŠTA JE KAPACITET REZANJA?
Kapacitet rezanja može da se koristi kao mera. Kapacitet rezanja se koristi za opisivanje koliko dobro lančana testera obavlja svoj glavni zadatak – rezanje kroz drvo. Kapacitet rezanja date lančane testere je direktno srazmeran količini posla koju rukovalac može da obavi. Što je veći kapacitet rezanja, veća je radna efikasnost. U suštini, moći ćete da obavite više posla za manje vremena, što zauzvrat znači više profita za izvođača radova ili kompaniju.

KAKO GA MERIMO?
Kapacitet rezanja merimo rigoroznim testiranjem na poluautomatskoj test platformi, na koju se testera pričvrsti preko prednje i zadnje drške i zatim se gura kroz trupce na punom gasu. Tri borova trupca se naslažu jedan na drugim, a merenje se vrši pri rezanju kroz trupac ili određeni poprečni presek, trupac dimenzija 30x30 cm. Na osnovu vremena koje je potrebno da testera proreže trupac ili određeni poprečni presek, rezultat se meri u cm2/s.

NEZAVISNO TESTIRANJE
Angažovali smo nezavisnog agenta, RISE SMP – Swedish Machinery Testing, da obavi testove i potvrdi nepobitne rezultate.

TESTIRANJE TESTERA HUSQVARNA 592 XP® i STIHL MS 661 C-M
Uporedni test je obavilo preduzeće RISE SMP na svojoj lokaciji u mestu Umeå, Švedska. Svrha testova je bila određivanje razlike kapaciteta rezanja lančanih testera Husqvarna 592 XP® i STIHL MS 661 C-M. Testovi su obavljeni sa šest parova novih proizvoda.

OPREMA ZA REZANJE
U testovima je upotrebljena najpopularnija oprema za rezanje navedenih proizvođača.

Husqvarna:

 • Mač – 24" X-Tough™ RSN, dubina 1,5 mm
 • Lanac – 24" X-CUT™ C85
 • Gotova mešavina – Husqvarna XP® POWER
 • Ulje za lanac i mač – Husqvarna Premium ulje za lanac (mineralno)

STIHL:

 • Mač – 25" Rollomatic-E RSN, dubina 1,6 mm
 • Lanac – 25" 36RS
 • Gotova mešavina – STIHL 2T MOTOMIX
 • Ulje za lanac i mač – STIHL SynthPlus (mineralno)

REZULTATI: NAJBOLJI UČINAK REZANJA U KLASI
Poređenjem rezultata testa je zaključeno da Husqvarna 592 XP® ima 4,6% veći kapacitet rezanja u odnosu na STIHL MS 661 C-M.

Husqvarna 592 XP®

Pročitajte više o modelu Husqvarna 592 XP®

Pročitajte više