Proizvodi i inovacije

Praktičan alat za smanjenje emisija CO2

Neprestano poboljšavamo naš digitalni alat za upravljanje Husqvarna Fleet Services™. Jedna od najnovijih odlika u Kalkulatoru karbonskog otiska koja pomaže organizacijama za očuvanje zelenih površina da izračunaju karbonski otisak njihove flote mašina – i preduzmu radnje za smanjenje njihovog uticaja na životnu sredinu.

Kao deo naše ambicije da razvijemo održive proizvode i rešenja, predstavili smo Kalkulator karbonskog otiska tokom 2019. Nova funkcija je deo Husqvarna Fleet Services™ – pametnog softverskog rešenja koje prikuplja podatke iz flote mašina. Davanjem rukovodiocima zaduženim za održavanje zelenih prostora uvide za analiziranje trendova i prepoznavanje poboljšanih oblasti za povećanje produktivnosti. Karbonski otisak se razlaže na oblast primene, kategoriju proizvoda, tip motora i lokaciju.

Povezana oprema za radni dan bez problema

Husqvarna Fleet Services™ je lakši način da se – putem senzora mašine ili ugrađene povezanosti – prate sve vrste opreme (čak i one drugih proizvođača). Podaci o opremi se prenose putem Bluetooth® ili celularne veze i otpremaju na nalog zasnovan na oblaku kojem možete pristupiti sa svog telefona, tablet uređaja ili prenosnog računara.

Sve važne informacije su uvek pri ruci

Sa samo nekoliko tipkanja ili klikova na ekranu, imate pristup sledećem:

Kontrola inventara
Kompletan pregled sve opreme razložene prema kategoriji mašine, potkategoriji i modelu – lako pristupačno za sve korisnike u kompaniji.

Lokacija mašine
Locirajte i prenesite opremu između različitih lokacija i identifikujte i vratite opremu koja nije čekirana na kraju dana.

Statistički podaci mašine
Poslovni uvidi o sezonskom, nedeljnom i dnevnom korišćenju za svaki deo opreme u floti razloženi prema oblastima primene.

Pregled servisiranja
Pristup servisnoj istoriji i pregled mašina koje dospevaju za servis. Omogućava strategiju popravke i odluke o zameni na osnovu činjenica.

Automower® kontrola i dijagnostika
Možete da vidite sve robotske kosačice na mapi, rešavanje problema kao i pokretanje, zaustavljanje, promenu visine košenja ili podešavanje rasporeda – za jednu ili više kosačica istovremeno.