Van leuk naar noodzakelijk

Als onderdeel van een verschuiving naar een duurzamere toekomst kan een grotere focus worden verwacht op stedelijke groene ruimtes in het algemeen, met een bijzondere nadruk op boomverzorging en biodiversiteit. Technologie heeft een andere belangrijke rol om het elektrificatieproces te versnellen en de autonome oplossingen te ontwikkelen die nodig zijn om wijdverbreide problemen met het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel aan te pakken.

In het rapport worden 7 belangrijke elementen geïdentificeerd voor de toekomst van duurzaam beheer van stedelijke groene ruimtes, een verwachte tijdlijn voor toekomstige trends en de achterliggende factoren.