Themes

Ons streven om de milieu-impact van gazononderhoud te minimaliseren

We willen ervoor zorgen dat u de tuin van uw dromen kunt aanleggen terwijl uw impact op het milieu geminimaliseerd wordt. Daarom streven we bij Husqvarna ernaar om de milieu-impact van gazononderhoud te verlagen.

Een van onze belangrijkste ambities is om de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan het Automower®-assortiment drastisch te verlagen - van productie en gebruiksfase tot einde levensduur. Dit doel maakt deel uit van ons bredere Sustainovate-initiatief, waarbij we streven naar een verlaging van 35% aan CO2-uitstoot in onze gehele waardeketen voor 2025.

Door te kiezen voor een Automower® in plaats van een benzineproduct hebt u natuurlijk al een stap gezet in de richting van het verlagen van de koolstofvoetafdruk van uw tuin.

Minimalisatie van CO2-gevolgen in 3 fasen

3 stappen
01.
Productie

Sinds 2006 zijn meer dan 2,6 miljoen robotmaaiers geproduceerd op onze locatie in Newton Aycliffe (County Durham, VK). In 2015 had de locatie diens koolstofvoetafdruk met 70% verlaagd.

Meerdere initiatieven hebben bijgedragen aan de verlagingen van nu, waaronder het gebruik van 100% duurzame energie en nul afval naar de stort.

Om de CO2-uitstoot nog verder te verlagen, richt de locatie zich op het behoud van hulpbronnen tijdens het productieproces. Aangezien bij sommige producties realistische alternatieven niet beschikbaar zijn, wordt CO2-uitstoot in plaats daarvan gecompenseerd via CO2-verlagingsinitiatieven. Uitstoot wordt geminimaliseerd door een combinatie van het gebruik van groene elektriciteit, energiezuinige maatregelen en CO2-compensatieprogramma's. Daarom wordt onze locatie erkend als een 'CO2-neutrale productielocatie'.


Service Workshop
02.
Gebruikfase

Ons streven om de milieu-impact van gazononderhoud te verlagen gaat door in de tuinen van onze klanten. Door over te stappen van een benzinemaaier naar een accuproduct zoals de Automower® zorgt u al voor een drastische verlaging van uw koolstofvoetafdruk.


Automower 305
03.
Einde levensduur

Wij van Husqvarna nemen onze verantwoordelijkheid voor onze producten aan het einde van hun levensduur. Husqvarna voldoet aan de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) en de EU-accurichtlijn om e-afval te verlagen. Om ervoor te zorgen dat de plastic componenten van de producten zoveel mogelijk worden gerecycled, labellen we elk afzonderlijk recyclebaar onderdeel.

Om dit te ondersteunen zorgen we er ook voor dat onze machines eenvoudig en effectief gerepareerd kunnen worden om de langst mogelijke levensduur te bereiken. Door te kiezen voor Automower® kiest u niet alleen voor een geautomatiseerde en intuïtieve oplossing voor het verwezenlijken van de tuin van uw dromen, maar ook voor een pad richting CO2-geminimaliseerd gazononderhoud.


Service Automower

Kom meer te weten over Husqvarna's assortiment van robotmaaiers. Meer informatie over onze 2025-doelstelling is ook te vinden op onze Sustainovate-pagina.

Veelgestelde vragen

A: Onze strategie is om de uitstoot van broeikasgas van het product tijdens de gehele levensduur te meten. Dit proces heet koolstofvoetafdruk. Daarnaast is het onze strategie om CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verlagen via meerdere CO2-verlagingsinitiatieven.

A: De koolstofvoetafdruk van een product is de totale uitstoot die wordt veroorzaakt door het product, van grondstoffen tot einde levensduur. Deze wordt gemeten in een CO2-equivalent (CO2e).

A: Husqvarna houdt rekening met:

  1. De gebruikte materialen voor het product
  2. De productie van het product
  3. Het gebruik van het product
  4. De recycling van het product

A: Husqvarna voert levenscyclusbeoordelingen (Life Cycle Assessments (LCA)) uit om de koolstofvoetafdruk van een product te berekenen door de mondiale norm ISO 14067 te gebruiken. We maken gebruik van een derde partij om de CO2-balans van het product te evalueren.

A: Husqvarna gebruikt 100% duurzame energie om aan de behoefte van diens productielocaties te voorzien en heeft ook een aantal CO2-verlagingsinitiatieven geïmplementeerd om de uitstoot van productie de verder te verlagen. Husqvarna compenseert de resterende en onvermijdelijke CO2-uitstoot met het kopen van uitstootverlagingen.