Sprayer 321S15

Husqvarna – vaš partner na otvorenom

Snabdevamo ponudom proizvoda za upotrebu u lakoj poljoprivredi za poboljšanje produktivnosti i maksimizovanje prinosa useva. Od kultivatora i motornih mašina za uklanjanje korova za pripremu zemljišta do prskalica za zaštitu useva i pomoćnih proizvoda kao što su pumpe za vodu i generatori. Sve je dizajnirano sa fokusom kompanije Husqvarna na trajnost i učinak. Mi smo vaš partner na otvorenom.

Kultivatori i motorne mašine za uklanjanje korova

(1)