327 LDX cultivator close up
  1. Saveti
  2. Preporučeni proizvodi
Uputstva i vodiči

Husqvarna saveti za negu travnjaka – kako da obradite tlo

Tlo u vašem dvorištu je živo – treba mu vazduh, voda i hrana. Zato je obrađivanje, odnosno, kultivacija tla, neophodna da bi dvorište bilo zdravo. Zato smo i sastavili vodič na tu temu.

Tlo ispod travnjaka i u lejama vremenom postaje manje zdravo. Može da postane sabijeno, što znači da su mali džepovi ispod vazduha sabijeni, tako da tlo gubi strukturu. Kada se to desi, voda i hranljive materije više ne mogu da prolaze kroz tlo, pa je korenju teško da raste, a biljkama da napreduju. Takvo tlo treba obraditi/kultivisati, odnosno plitko zakopati i dodati hraniva ili suplemente u vidu usitnjene trave ili humusa, radi aeracije tla. Pri kopanju ima više tehnika koje možete da upotrebite:

Osnovno kopanje

Najosnovniji način da tlu date malo prve pomoći je da se dohvatite ašova, ukopate alatku, prevrnete zemlju i iseckate je. Zatim, ako je potrebno, dodajte tlu hranljive materije i humus pre nego što ga vratite.

Jedno kopanje

Jednim kopanjem efikasno i jednolično obuhvatate celu površinu dvorišta. Podelite površinu na trake i iskopajte mali rov, širine 25–30 cm i dubine ašova. Stavite iskopanu zemlju pored rova. Pređite na sledeću traku i iskopajte istu količinu zemlje, i njom napunite prvi rov, pri čemu ćete razbiti grudve zemlje. Nastavite sa kopanjem i premeštanjem tla dok ne obradite celo dvorište. Na kraju, poslednji rov napunite zemljištem iz prvog iskopanog rova.

Obrađivanje površine

Ako tlo nije sabijeno, plitka kultivacija može da bude dovoljna. Uzmite nazubljenu grabulju ili motiku i trudite se da ne remetite strukturu zemljišta ispod dubine od 5–8 cm.

Pristup bez kopanja

Travnjak koji je u dobroj kondiciji ne treba nužno preorati. Usitnjavanje preko tla u slojevima organske materije do dubine od 6–10 centimetara treba da je dovoljno. U vreme sađenja, grabuljama uklonite što više usitnjenog materijala pre samog bacanja semena.

Kada ne kopati

Ako vam je tlo preterano vlažno, ne treba da ga kopate, jer možete da mu oštetite strukturu.

Na kraju, ne zaboravite da je „rastresitost“ ključna reč. Biljkama su potrebni minerali, vazduh, voda i organske materije da bi napredovale. Najbolji način da to postignete je da obrađujete tlo, prevrćete ga i dodajete humus.