Service Photos

Šta sve obuhvata garantni servis kompanije Husqvarna?

Garantni servis kompanije Husqvarna obuhvata neispravnosti u materijalu ili izradi tokom normalne upotrebe u garantnom roku. Tokom garantnog roka, Husqvarna će popraviti ili zameniti, bez naknade, proizvod ili deo proizvoda za koji se utvrdi da se pokvario usled neodgovarajućeg materijala ili izrade, pri normalnom korišćenju i održavanju.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Kako dobiti garantni servis kompanije Husqvarna
Ako vam je neophodan garantni servis, odmah prestanite da koristite proizvod i vratite ga u kompletu, bilo prodavcu kod kog je kupljen ili ovlašćenom servisu kompanije Husqvarna koji vam prodavac preporuči.
Automower Service
Uslovi
Vraćeni proizvod mora biti popraćen pouzdanim dokazom o kupovini, uključujući popunjen garantni list, račun ili priznanicu sa datumom kupovine, brojem modela, serijskim brojem te imenom i adresom ovlašćenog prodavca od kog ste kupili proizvod.
Automower Connect 435X AWD
Dostupne informacije
Informacije o kupovini možete da nađete i onlajn ako registrujete proizvod. Međutim, i kupljene proizvode koji su registrovani mora da prati pouzdan dokaz o kupovini.
Chainsaw 560 XP
Registracija
Husqvarna preporučuje svim kupcima da onlajn registruju kupljene proizvode. Takođe možete da zatražite od ovlašćenog prodavca kompanije Husqvarna da za vas registruje kupljeni proizvod.
Registrujte proizvod
Service Handheld
Servis van garancije
Ako Husqvarna ili ovlašćeni prodavac kompanije Husqvarna utvrdi da kvar ili oštećenje nije obuhvaćeno pravnom garancijom, ovlašćeni serviser će svakako stručno popraviti proizvod koristeći originalne delove, ali će servis biti naplaćen.