Service station

Politika garancije u kompaniji Husqvarna

Kompanija Husqvarna garantuje funkcionisanje svih Husqvarna brendiranih proizvoda i popraviće ili zameniti bilo koji deo koji ima fabričke nedostatke koji nastaju usled pogrešne instalacije ili delove u kvaru besplatno kada se to obavlja od strane ovlašćenih servisa kompanije Husqvarna tokom perioda trajanja garancije.

Garantni period

24 meseca za proizvode i opremu