Park
Products & Innovations

Kunstmatige intelligentie helpt steden groene ruimten te beschermen

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) is een AI-satellietoplossing die de groenheid van steden over de hele wereld kwantificeert door de groene ruimten van bovenaf te bekijken. Het doel is om de groei veilig te stellen en te verbeteren, en om groene ruimten in stedelijke gebieden te onderhouden.

Groene ruimten zijn de longen van steden. Ze verbeteren de luchtkwaliteit en helpen overstromingen en regenwater te beheersen. Ze dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers. Naarmate de verstedelijking toeneemt, is het van essentieel belang om de verhouding tussen grijze en groene gebieden in en rond steden te bewaken.

Bescherm groene gebieden en verbeter de efficiëntie

Door computervisie en diepleertechnieken toe te passen op satellietbeelden, geeft HUGSI inzicht in de huidige staat en historische ontwikkeling van vegetatie en de omgeving ervan in stedelijke gebieden. Hierdoor is het mogelijk om te ontdekken hoe groen steden werkelijk zijn en om na te gaan of verdichting het aantal stedelijke groene ruimten vermindert.

Leer meer over HUGSI en stedelijke groene ruimte via onderstaande link.