Uputstva i vodiči

Kako pokrenuti benzinsku motornu kosu

Za pokretanje Husqvarna benzinske motorne kose potrebno je da pratite jednostavan postupak predstavljen u ovom video-zapisu. Prvo pripremite karburator pritiskanjem pumpe pet puta, aktivirajte čok i povucite uže startera dok se motor ne upali. Deaktivirajte čok kada se motor zaustavi i ponovo povucite uže startera dok se motor ne pokrene. Postupak pokretanja za motornu kosu. Ako budete pratili ovaj postupak uvidećete da je Husqvarna motornu kosu veoma lako pokrenuti.