Uputstva i vodiči

Kako pokrenuti benzinski trimer za travu

Pokretanje benzinskog trimera za travu je brzo i jednostavno. Pratite brze korake iz ovog kratkog video-zapisa sa uputstvima. Prvo pripremite karburator pritiskanjem pumpe pet puta. Time se osigurava da ima dovoljno goriva u motoru za pokretanje motora. Aktivirajte čok i povucite uže startera dok se motor ne upali. Kada se motor zaustavi, deaktivirajte čok i ponovo povucite uže startera dok se motor ne pokrene. Zatim dajte pun gas kako biste postigli normalne obrtaje u minuti motora.