Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Vodič
  2. Preporučeni proizvodi
Uputstva i vodiči

Kako zamijeniti nož za travu na motornoj kosi

Prelazak sa trimi niti trimera na nož za travu na Husqvarna motornoj kosi je lak, samo pogledajte pratite ove jednostavne korake. Ako mijenjate glavu motorne kose napolju, radite to na mjestu na kom je lako vidjeti male djelove ili alat ako ih ispustite.

Detaljan vodič za zamjenu noža za travu

  1. Uklonite glavu trimera tako što ćete staviti blokirajuću osovinicu u malu glavu sa zadnje strane pogonske glave. Okrećite glavu trimera dok se ne zaključa.
  2. Odvrnite glavu trimera okretanjem udesno
  3. Stavite nož za travu na vrh pogonskog diska
  4. Stavite oslonu šolju preko noža za travu
  5. Stavite potpornu prirubnicu na oslonu šolju
  6. Pritegnite blokirajuću navrtku okretanjem ulijevo
  7. Ponovo stavite blokirajuću osovinicu u otvor sa strane pogonske glave. Nasadnim ključem pritegnite blokirajuću navrtku okretanjem ulijevo.