Uputstva i vodiči

Kako pokrenuti motornu testeru

Vjerovali ili ne „Kako pokrenuti motornu testeru“ je često pitanje korisnika motornih testera (ili se bar često traži u Google pretrazi). U ovom vodiču smo dali neke savjete o tome kako pripremiti testeru za rad.

Za pokretanje testere postoje dva pravilna načina: na tlu ili sa testerom među nogama. Bez obzira na izabrani način pokretanja, kočnica lanca uvijek treba da je aktivna. Mnogi modeli motornih testera mogu da se pokrenu iz položaja pola gasa. Ako kočnica nije aktivirana pri pokretanju nekog od tih modela, lanac može da se rotira.

Pokretanje hladnog motora

  1. Aktivirajte kočnicu lanca.
  2. Ako je model opremljen kontrolom dekompresije – pritisnite je.
  3. Aktivirajte saug. Ako je testera opremljena pumpom za vazduh/gorivo, pritisnite pumpu nekoliko puta, dok gorivo ne bude vidljivo, što je znak da je ušlo u karburator.
  4. Pokretanje na tlu: Stavite desno stopalo u zadnju ručku, a lijevom rukom dobro držite prednju ručku. Pokretanje sa testerom između nogu: Stavite zadnju dršku između stegana i iza desnog kolena. Držite prednju ručicu lijevom rukom.
  5. Povucite ručicu startera desnom rukom. Ponavljate dok se motor ne pokrene.
  6. Pritisnite saug (polugas) i vucite dok se testera ne pokrene.
  7. Ubrzajte tako da motor radi u praznom hodu, pa pustite kočnicu lanca.
Motorne testere

Saznajte više o asortimanu naših motornih testera

Saznajte više

Pokretanje vrućeg motora

Vruć motor će se pokrenuti bez sauga. Pratite uputstva iznad, ali preskočite reference na saug. Ako je teško pokrenuti motor, dajte pola gasa. Funkciji pola gasa pristupate tako što do kraja povučete saug, pa ga vratite nazad.