Robotmaaiers6/03/2024

Wat is FOTA en hoe gebruik ik dit?

Firmware-Over-The-Air (FOTA) is een functie waarmee u de firmware van uw Automower®-robotmaaier zelf kunt bijwerken. De firmware wordt naar uw maaier gedownload met behulp van gegevensverbindingsopties zoals wifi of mobiel netwerk.

Vereisten voor het gebruik van FOTA

Om FOTA te gebruiken hebt u het volgende nodig:

  • Een Automower®-model dat FOTA ondersteunt.
  • De optie Controleren op nieuwe firmware-updates moet zijn ingeschakeld in de Automower® Connect-app (te vinden onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens). Deze functie is standaard ingeschakeld.

Uw firmwareversie controleren

Als uw model kan worden bijgewerkt met FOTA kunt u de huidige firmwareversie bekijken in de Automower® Connect-app onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens > Softwareversie.

Nieuwe firmware downloaden

Het firmwarepakket wordt automatisch gedownload naar de robotmaaier. Nadat de firmware is gedownload kunt u de installatie starten in de Automower® Connect-app.

Feiten over het downloaden van firmware

  • De maaier controleert eens per week op nieuwe firmware.
  • Wanneer de maaier heeft gedetecteerd dat er nieuwe firmware beschikbaar is, begint hij met het downloaden ervan.
  • Voor Automower®-modellen die alleen via wifi communiceren met de Husqvarna-cloud moet het laadstation zich in een gebied met wifidekking bevinden. Als het laadstation in een gebied met een zwak of geen wifi-signaal wordt geplaatst, kan de robotmaaier geen updates downloaden.
  • Voor maaiers die een mobiele verbinding ondersteunen, zijn downloads van firmwarepakketten opgenomen in het mobiele abonnement voor de maaier.
  • Bij het downloaden blijft de maaier in het laadstation geparkeerd tot hij klaar is.
  • Als er een start is gepland tijdens het downloaden, verschijnt in de Automower® Connect-app een bericht dat aangeeft dat de maaier bezig is met het downloaden van firmware. Wanneer het downloaden is voltooid, begint de maaier volgens het schema te maaien.
  • Het downloaden van de firmware kan 1-4 uur duren.

Nieuwe firmware installeren

Wanneer een nieuw firmwarepakket is gedownload naar de maaier wordt er een melding weergegeven in de Automower® Connect-app, waarin u kunt selecteren dat de nieuwe firmware moet worden geïnstalleerd.

Tik op Installeren om de installatie te starten of Negeren om de melding voorlopig te laten verdwijnen. U kunt de installatieoptie weer vinden onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens.

Stapsgewijze installatie-instructies

1. Tik in de firmwaremelding op Installeren of tik op Meer > Mijn maaiers in het menu en selecteer Maaiergegevens.

2. Tik op Firmware-update installeren.3. De maaier moet voldoende zijn opgeladen om de installatie te starten. Tik op Maaier parkeren om uw maaier in het laadstation te plaatsen.4. Tik op Firmware-update installeren om de update te starten.

5. De firmware-update is nu voltooid. Tik op Gereed om de installatie te voltooien.Opmerking: De maaier wordt losgekoppeld van de Automower® Connect-app wanneer de installatie wordt gestart. Deze maakt automatisch opnieuw verbinding wanneer de update is voltooid.

Installatiestatus bewaken

U kunt de voortgang van de installatie volgen in de app Automower® Connect.

Wat als de installatie mislukt?

Start de maaier opnieuw op als de installatie mislukt. Maak opnieuw verbinding via Bluetooth en controleer welke firmwareversie is geïnstalleerd in de Automower® Connect-app onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens > Softwareversie. Als de nieuwe versie is geïnstalleerd, is alles in orde. Zo niet, start de installatie dan opnieuw op.

Releaseopmerkingen voor modellen die FOTA ondersteunen

Aanvullende informatie

Neem voor persoonlijke hulp met uw Automower®-robotmaaier contact op met uw plaatselijke Husqvarna-dealer.

Was dit artikel nuttig?