Een product met Bluetooth-verbinding bijwerken met behulp van Husqvarna Fleet Services™ en FOTA

Met de Husqvarna Fleet Services™-app kunt u eenvoudig zelf de firmware bijwerken van producten die FOTA-technologie (Firmware Over The Air) ondersteunen. Husqvarna Fleet Services™ informeert u wanneer er een nieuwe firmware-update beschikbaar is en begeleidt u door het download- en installatieproces.

Om een Husqvarna-machine met een Bluetooth-verbinding bij te werken met FOTA

Het is eenvoudig om een met Bluetooth verbonden Husqvarna-machine bij te werken met behulp van de Husqvarna Fleet Services™-app en FOTA-technologie (Firmware Over The Air).

BELANGRIJK: Schakel het product niet uit en verwijder de accu niet tijdens de installatie.

  1. Plaats een volledig opgeladen accu in het product.
  2. Schakel het product in en controleer of de oplaadlampjes van de accu constant branden.
  3. Plaats de machine in de buurt van een actieve Husqvarna Fleet Services™-app of Gateway.
  4. Open het dashboard in de Husqvarna Fleet Services™-app, selecteer Machines, blader omlaag naar Firmware-updatesen selecteer Firmware beschikbaar.
  5. Selecteer het apparaat in de lijst en klik op Bijwerken om de update te starten. De status van de machine is nu gewijzigd in Wachten op update.
  6. Open de checklist van de installatie. Controleer of aan de vereisten in de checklist is voldaan. Als dat het geval is, zal het product de firmware-update downloaden en starten (oplaadlampjes van de accu beginnen te knipperen).
  7. Wacht tot de firmware-update van het product is voltooid.

Wanneer de update is voltooid, wordt er een melding weergegeven in de app om te bevestigen dat de update is voltooid. De oplaadlampjes van de accu en Bluetooth branden continu (niet knipperend).

Onder aan de productpagina kunt u controleren welke firmwareversie is geïnstalleerd en op welke datum deze is geïnstalleerd.

Wat als de firmware-installatie mislukt?

Als het product tijdens de update buiten het Bluetooth-bereik van de Husqvarna Fleet Services™-app of gateway wordt geplaatst, wordt het download- en installatieproces onderbroken. De verbinding wordt voortgezet zodra het product weer is aangesloten.

Als u hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer.

Een firmware-update opnieuw starten

Een Automower®-robotmaaier updaten

Voor Automower®-robotmaaiers verschilt het firmware-updateproces in Husqvarna Fleet Services™ van andere producten, omdat Automower®- robotmaaiers rechtstreeks communiceren met de cloud van Husqvarna. Zie voor meer informatie De firmware van een Automower®-robotmaaier bijwerken met FOTA en Husqvarna Fleet Services™.

Was dit artikel nuttig?