Uputstva i vodiči

Kako montirati reznu glavu na Husqvarna rajder

Vaš Husqvarna rajder je svestrana mašina koja vam omogućava da menjate dodatke u zavisnosti od zadatka koji obavljate. Montiranje rezne glave ili dodatka se lako obavlja i potrebno je samo nekoliko minuta. Upozorenje! Nosite zaštitne naočare kada postavljate jedinicu za sečenje. Opruga koja zateže kaiš može da se slomi i izazove teške povrede.

Kontrolna lista prilikom montiranja rezne glave
  1. Postavite uređaj na ravnu površinu i aktivirajte kočnicu za parkiranje
  2. Uverite se da je poluga za podešavanje visine košenja u najnižem položaju i da je poluga za podizanje jedinice za sečenje u položaju za košenje
  3. Pritisnite nadole okvir opreme i postavite kopču naspram okvira
  4. Postavite kaiš u držač kaiša
  5. Pritisnite platformu unutra i postavite priključke prednje vođice u žlebove okvira opreme, jedan na svakoj strani. Vodite računa da ne priklještite šaku.
  6. Pritisnite jedinicu unutra tako da unutrašnji priključci dodiruju dno žlebova okvira opreme
  7. Postavite pogonski kaiš oko pogonskih točkova jedinice za rezanje. Uverite se da je kaiš postavljen na odgovarajuću stranu točka zatezača kaiša.
  8. Kukom zakačite podupirač podešavanja visine
  9. Osigurajte oprugu prstenastog osigurača
  10. Postavite prednji poklopac