Onderhoud voor een bosmaaier

Om uw bosmaaier optimaal te laten werken, moet onderhoud worden uitgevoerd na bepaalde intervallen. Sommige onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd, andere moeten door een erkende dealer worden uitgevoerd.

Onderhoud voor een bosmaaier met benzineaandrijving

 • Reinig de externe oppervlakken.
 • Controleer het stationaire toerental.
 • Controleer de smering van de hoekoverbrenging.
 • Controleer de borgmoer.
 • Controleer de startkoordhendel en het startkoord zelf.
 • Laat de geluiddemper repareren of vervangen door een erkend servicecentrum.

Onderhoud voor een bosmaaier met accuaandrijving

WAARSCHUWING: Verwijder de accu voordat u enig onderhoud uitvoert.

 • Reinig de externe onderdelen van het product met een droge doek. Gebruik geen water.
 • Controleer of de start- en stopknop naar behoren werken en niet beschadigd zijn.
 • Controleer of de voedingsschakelaar en de vergrendeling van de voedingsschakelaar correct werken vanuit veiligheidsoogpunt.
 • Controleer of alle bedieningselementen werken en niet zijn beschadigd.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Controleer of de snijuitrusting niet beschadigd is. Vervang indien beschadigd.
 • Controleer of de schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid.
 • Controleer of de ontgrendelknop van de accu werkt en de accu in het product vergrendelt.
 • Controleer of de acculader niet beschadigd is en naar behoren functioneert.
 • Controleer of de accu niet beschadigd is.
 • Zorg ervoor dat de accu is opgeladen.
 • Controleer alle kabels, koppelingen en aansluitingen. Controleer of ze niet beschadigd of vuil zijn.
 • Zorg dat de hoekoverbrenging juist gevuld is met vet.
 • Zorg ervoor dat de luchtinlaat van de motor niet vuil is. Reinig de luchtinlaat met perslucht.
 • Controleer de verbindingen tussen de accu en het product.
 • Controleer of de veiligheidsvergrendeling van het draagstel niet beschadigd is en naar behoren werkt.
Was dit artikel nuttig?