leaf-blower-211/02/2024

Onderhoud van een bladblazer

Om uw bladblazer optimaal te laten werken, moet onderhoud worden uitgevoerd na bepaalde intervallen. Sommige onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd, andere moeten door een erkende dealer worden uitgevoerd.

Onderhoud van een benzineaangedreven bladblazer

 • Reinig de externe onderdelen van het product met een droge doek. Gebruik geen water.
 • Controleer of de bedieningshendel goed werkt.
 • Controleer of de start/stopschakelaar correct werkt.
 • Controleer de motor, de brandstoftank en de brandstofleidingen op lekkages.
 • Reinig het luchtfilter en vervang het indien nodig. Het luchtfilter van uw bladblazer reinigen of vervangen
 • Draai moeren en bouten aan.
 • Inspecteer de luchtinlaat en controleer of deze niet is geblokkeerd.
 • Reinig de brandstoftank.
 • Controleer alle kabels en aansluitingen.

Onderhoud van een accu-aangedreven bladblazer

WAARSCHUWING: Verwijder de accu voordat u enig onderhoud uitvoert.

 • Reinig de externe onderdelen van het product met een droge doek. Gebruik geen water.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Controleer of de start/stop-knop correct werkt en niet beschadigd is.
 • Controleer of de voedingsschakelaar en de vergrendeling van de voedingsschakelaar correct werken vanuit veiligheidsoogpunt.
 • Controleer of alle bedieningselementen werken en niet zijn beschadigd.
 • Controleer of de schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid.
 • Controleer of de ontgrendelknop van de accu werkt en de accu in het product vergrendelt.
 • Controleer of de acculader niet beschadigd is en naar behoren functioneert.
 • Controleer of de accu niet beschadigd is.
 • Zorg ervoor dat de accu is opgeladen.
 • Zorg ervoor dat de luchtinlaat van de motor niet vuil is. Reinig de luchtinlaat met perslucht.
 • Reinig de luchtinlaat voor de ventilator.
 • Controleer de verbindingen tussen de accu en het product.
Was dit artikel nuttig?