Gazonmaaiers11/02/2024

De motorolie van uw gazonmaaier vervangen

Om ervoor te zorgen dat uw gazonmaaier optimaal werkt, moet u de motorolie elk jaar verversen. U kunt dit het beste voor het begin van het seizoen doen.

Controleren van het motoroliepeil

LET OP: Een te laag oliepeil kan schade aan de motor veroorzaken. Voer een controle van het motoroliepeil uit voordat u het product start.

 1. Parkeer het product op een vlakke ondergrond en schakel de motor uit.
 2. Verwijder de olietankdop met de bijgevoegde peilstok.
 3. Veeg de olie van de peilstok.
 4. Steek de peilstok volledig in de olietank om het goede beeld van het oliepeil te krijgen.
 5. Verwijder de peilstok.
 6. Controleer het oliepeil op de peilstok.
 7. Als het oliepeil laag is, vult u bij met motorolie en controleert u het oliepeil opnieuw. Gebruik bij het vullen van de tank met olie een trechter om morsen te voorkomen.

OPMERKING: Gebruik de aanbevolen motorolie voor uw specifieke gazonmaaier. U kunt dit controleren in de bedieningshandleiding. Meng nooit twee verschillende soorten olie door elkaar.

Hoe u motorolie ververst

WAARSCHUWING: Motorolie is nog erg heet direct nadat de motor is uitgezet. Laat de motor afkoelen voordat u de motorolie aftapt. Als u de motorolie morst op uw lichaam, was dat dan af met water en zeep.

 1. Koppel de bougiekabel los van de bougie en leg de kabel op een plek waar deze niet in contact kan komen met de bougie.
 2. Verwijder de olievuldop/peilstok; leg deze weg op een schoon oppervlak.
 3. Gebruik een pomp om de olie te legen. Reinig het mondstuk wanneer u klaar bent, om morsen van olie te voorkomen.
 4. Controleer met de peilstok of alle olie verwijderd is.
 5. Vul de olie bij in overeenstemming met de hoeveelheid olie die in de bedieningshandleiding wordt vermeld.
 6. Gebruik de peilstok om het motoroliepeil te controleren.
 1. Laat de gazonmaaier draaien tot de tank leeg is.
 2. Verwijder de ontstekingskabel van de bougie.
 3. Verwijder de olietankdop.
 4. Plaats de opvangbak onder de gazonmaaier om de motorolie op te vangen en morsen te voorkomen.
 5. Kantel het product om de motorolie uit de olietank af te tappen.
 6. Vul de tank met een aanbevolen motorolie. U vindt het juiste type motorolie in de bedieningshandleiding van uw product. Meng nooit twee verschillende soorten olie door elkaar. Wij raden het gebruik aan van Husqvarna SAE 30-motorolie.
 7. Controleer het motoroliepeil.
Was dit artikel nuttig?