Robotmaaiers7/02/2024

Wat is systematisch maaien?

Systematisch maaien is een functie waarmee uw Automower®-robotmaaier met EPOS™-technologie systematisch gras kan maaien in parallelle banen, waardoor een gestreept effect in het gazon ontstaat.

Het is momenteel beschikbaar voor de volgende modellen:

 • Automower® 320 NERA, 430X NERA en 450X NERA met EPOS™-technologie
 • Automower® 520 EPOS™ en 550 EPOS™
 • CEORA™

Voordelen van systematisch maaien ten opzichte van onregelmatig maaien

 • Vergroot de maximale werkoppervlakte met ten minste 50% op typische gazons bij woningen.
 • In open gebieden zoals voetbalvelden en andere grote groene ruimten kan de maximale werkoppervlakte worden vergroot met tot wel 100%.
 • Biedt meer voorspelbare maaitijden voor specifieke werkgebieden.
 • Biedt drie verschillende maaipatronen: parallel, dambord en driehoekig, waarmee een gestreept effect in het gazon wordt gecreëerd.
 • Maakt een flexibele selectie van de maairichting mogelijk, voor een optimale dekking van het gebied en gezond gras.

Patroonopties

Er zijn drie opties voor patronen voor systematisch maaien:

 • Parallel patroon: De maaier rijdt in parallelle banen over het gazon. Hij begint elke maaisessie in de aangegeven hoek van het gazon en beweegt in dezelfde richting, waardoor een gestreept patroon in het gazon ontstaat.
 • Dambordpatroon: De maaier maait het hele gazon in één richting en tijdens de volgende maaisessie maait hij het gazon in de richting haaks op de richting van de vorige maaisessie. Per sessie wordt van richting gewisseld, waardoor een dambordpatroon in het gazon wordt gecreëerd.
 • Driehoekpatroon: De maaier maait het hele gazon in één richting en tijdens de volgende maaisessie maait hij het gazon in een richting die 60 graden afwijkt van de richting van de vorige maaisessie. Per sessie wordt van richting gewisseld, waardoor een driehoekpatroon in het gazon wordt gecreëerd. Bij dit patroon zijn de strepen in het gazon minder zichtbaar dan bij het parallelle of dambordpatroon.

Hoe kies ik een maaipatroon?

Volg deze stappen om een maaipatroon te selecteren:

 • Open de Automower® Connect-app.
 • Navigeer naar het kaartgedeelte > Selecteer gebied > Kies Patroon.
 • U kunt de richting van het patroon instellen door twee punten op de kaart te definiëren. U kunt de punten vastzetten op bestaande waypoints op de kaart om de richting uit te lijnen met uw installatie.
 • Selecteer het gewenste patroon: parallel, dambord of driehoek.

Systematisch versus onregelmatig maaien

De keuze tussen systematisch en onregelmatig maaien is afhankelijk van de kenmerken van uw gazon en uw persoonlijke voorkeuren.

Wanneer kunt u het beste kiezen voor systematisch maaien?

 • Systematisch maaien is het meest geschikt voor vlakke, open gebieden met weinig obstakels, zoals grote tuinen, voetbalvelden of golfbanen.
 • Om een gestreept effect op het gazon te krijgen.

Wanneer kiest u voor onregelmatig maaien?

 • Onregelmatig maaien is ideaal voor gazons met hellingen, complexe werkgebieden en gebieden met veel obstakels zoals trampolines of bloembedden.
 • Om een gelijkmatig maai-effect te bereiken wanneer het gazon vanuit alle richtingen gelijkmatig wordt gemaaid.

Combinatie van systematisch en onregelmatig maaien

Het is mogelijk om systematisch maaien toe te wijzen aan bepaalde delen van het gazon en onregelmatig maaien aan andere delen.

Houd rekening met de volgende scenario's wanneer u systematisch maaien en onregelmatig maaien op uw terrein combineert:

 • Als een onregelmatig werkgebied wordt gepland vóór een systematisch werkgebied, begint de maaier het onregelmatige werkgebied te maaien. Wanneer de geplande tijd voor het gebied met systematisch maaien begint, rijdt de maaier naar dat gebied, voltooit hij de maaiwerkzaamheden daar en keert hij terug naar het gebied voor onregelmatig maaien tot de geplande tijd is verstreken.
 • Als een onregelmatig en systematisch maaigebied worden ingepland om gelijktijdig te starten, begint de maaier te maaien in het werkgebied dat het langst niet is gemaaid.

Hoe werkt systematisch maaien?

In kaart brengen van het terrein

Na de installatie creëert de robotmaaier een maaipad op basis van de vooraf geselecteerde maairichting, de vorm van het gazon en bekende obstakels zoals eilanden en te vermijden zones.

Het maaien starten

De maaier begint te maaien in een hoek van het gazon die door de maaier is geselecteerd. Vervolgens maait hij langs de berekende paden, waarbij een kleine afwijking tussen twee opeenvolgende maaisessies wordt aangehouden om bandensporen te voorkomen en volledige dekking te garanderen.

Het maaiproces voltooien

De maaier blijft maaien tot het hele gebied is voltooid of de geplande tijd is verstreken. Een laatste maaibeurt langs de omtrek zorgt dat ongemaaid gras langs de grens en obstakels wordt verwijderd.

Systematisch maaien en plannen

Houd bij systematisch maaien rekening met de volgende tips voor het plannen:

 • De maaier zal zichzelf parkeren als hij het werkgebied vóór het einde van de geplande maaisessie heeft voltooid.
 • Als een gebied niet wordt voltooid tijdens een maaisessie, start de maaier de volgende geplande sessie waar de vorige sessie is beëindigd.
 • Als het gazon na een maaisessie niet volledig is gemaaid, verlengt u de geplande tijdsduur om meer tijd te geven voor het maaien.
 • Als op dezelfde dag nog een maaisessie in hetzelfde werkgebied is gepland, maait de maaier het gebied opnieuw.
 • Een maaisessie wordt onderbroken als de instellingen van de virtuele kaart of het patroon worden gewijzigd of als het werkgebied niet binnen 72 uur wordt voltooid.
 • De voortgang van het maaien kan worden bekeken in de Automower® Connect-app. Het bericht "Gebieden voltooid" verschijnt wanneer een sessie is voltooid.

Systematisch maaien en het vermijden van objecten

Wanneer systematisch maaien is ingeschakeld en de maaier een onverwacht object op het gazon detecteert, stopt de maaier voor het object en gaat hij verder met maaien zoals gepland (gele lijnen in de onderstaande afbeelding), waarbij het gebied wordt vermeden waar het object zich bevindt. Het gebied achter het object blijft ongemaaid tot de rest van het geplande gebied is gemaaid.

Na het voltooien van het geplande gebied rijdt de maaier naar het ongemaaide gebied achter het object om het maaien te voltooien (rode lijnen in de onderstaande afbeelding).

Houd er rekening mee dat ongemaaide gebieden van minder dan 1 meter breed tussen een onverwacht obstakel en de virtuele grens ongemaaid blijven.

Systematisch maaien: Informatie en tips

 • Voor een optimale dekking van het gebied en gezond gras raden wij u aan de maairichting af te wisselen. Dit zorgt dat alle delen van het gazon gelijkmatig worden gemaaid en onderhouden.
 • Voor hellende gazons raden wij u aan de patroonrichting zodanig in te stellen dat de maaier recht de helling op rijdt om schade aan het gras te voorkomen.
 • Voor werkgebieden met obstakels maakt u te vermijden zones voor EPOS™ rondom de obstakels en selecteert u een patroon met verschillende richtingen voor goede maairesultaten.

Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna-dealer als u meer hulp nodig hebt bij de installatie of bediening van uw Automower®-robotmaaier.

Was dit artikel nuttig?