Robotmaaiers23/04/2024

Wat is een werkgebied en hoe maak ik dit?

Alleen van toepassing op Automower®-modellen die AIM Technology ondersteunen:

Met AIM Technology maakt een werkgebied deel uit van uw gazon dat afzonderlijk kan worden gepland en een eigen maaihoogte kan worden toegewezen.

Het schema en de maaihoogte die voor het werkgebied zijn ingesteld, gelden alleen voor dit gebied en uitsluitend wanneer de maaier volgens het schema van het werkgebied maait.

Een werkgebied maken met AIM Technology

 1. Selecteer Kaart in de app Automower® Connect.
 2. Tik op de plus (+) om een nieuw kaartobject te maken.
 3. Selecteer Werkgebied toevoegen.
 4. Verplaats de waypoints om het gewenste gebied op uw kaart te dekken. U kunt elk punt verplaatsen door er nogmaals op te tikken.
 5. Wijzig de naam van het gebied.
 6. Stel het schema en de maaihoogte in.

Voor het best mogelijke resultaat:

 • Zorg ervoor dat het werkgebied zoveel mogelijk referentiepunten bevat, zoals bomen, eilanden en lange gebieden van begrenzings- en geleidingsdraad. Dit helpt de maaier om van en naar het werkgebied te navigeren.
 • Vanwege de nauwkeurigheid van AIM Technology raden wij u aan de rand van het werkgebied buiten uw gazon te plaatsen (ten minste 1,5 m / 5 ft) om ervoor te zorgen dat de maaier het gras tot aan de begrenzingsdraad maait. De maaier zal nooit voorbij de begrenzingsdraad komen.

Voorbeeld van een goed werkgebied, inclusief lange gebieden van begrenzings- en geleidingsdraad, en sommige eilanden, en met de rand van het werkgebied buiten de begrenzingsdraad:

Goed om te weten

 • Als er binnen het werkgebied een actieve te vermijden zone is, zal de maaier die zone niet betreden.
 • Als u wilt dat de maaier alleen maait volgens de instellingen van het werkgebied, verwijdert u het schema uit Mijn gazon.
 • Als u twee aangrenzende werkgebieden maakt, zorg dan dat deze elkaar overlappen, zodat het werkgebied aan de rand wordt afgesneden.
 • Als twee werkgebieden hetzelfde deel van uw gazon bestrijken, maait de maaier het overlappende gebied voor beide werkgebieden.
 • Als de schema's van twee werkgebieden elkaar overlappen, geeft de maaier prioriteit aan het gebied dat het langst geleden is gemaaid.
Was dit artikel nuttig?