Robotmaaiers23/04/2024

Wat is ECO-modus en wanneer moet ik deze gebruiken?

De ECO-modus is een instelling van de Automower® die het signaal in de begrenzingslus, de geleidingsdraad en het laadstation uitschakelt als uw Automower®-robotmaaier in het laadstation staat.

ECO-modus wordt gebruikt om energie te besparen en interferentie met andere apparatuur, zoals ringleidingen of garagedeuren, te voorkomen.

Hoe werkt de ECO-modus?

Het volgende is van toepassing als de ECO-modus is ingeschakeld:

  • Het led-indicatielampje in het laadstation knippert groen om aan te geven dat de ECO-modus actief is.
  • Het signaal in de begrenzingslus, de geleidingsdraad en het laadstation wordt uitgeschakeld wanneer het product in het laadstation staat.
  • Wanneer gepland staat dat de maaier moet werken, wordt het signaal automatisch ingeschakeld.
  • Wanneer de maaier geparkeerd staat, wordt het signaal automatisch uitgeschakeld.
  • Om de maaier handmatig in het werkgebied te starten, drukt u op de STOP-knop voordat u de maaier uit het laadstation verwijdert.
  • Als u niet op STOP drukt voordat u de maaier uit het laadstation verwijdert, kan de maaier niet in het werkgebied worden gestart. Dit is normaal als ECO-modus actief is.
  • Als de accu van de maaier leeg raakt terwijl deze in bedrijf is en de maaier vervolgens handmatig in het laadstation wordt gezet, wordt het signaal van de lusdraad niet automatisch uitgeschakeld.

Om de ECO-modus via het display van de maaier in te stellen

Ga naar Instellingen > ECO-modus en druk op OK om ECO-modus in- of uit te schakelen.

Om de ECO-modus in Automower® Connect in te stellen

Selecteer Meer > Instellingen > Bedrijf en gebruik de schuifregelaar om ECO-modus in- of uit te schakelen.

Was dit artikel nuttig?