Robotmaaiers23/04/2024

Wat betekent een continu brandend blauw lampje op het laadstation van de Automower®?

Een continu brandend blauw lampje op het laadstation van uw Automower®-robotmaaier betekent, dat het signaal van de begrenzingsdraad zwak is. Meestal wordt dit veroorzaakt door een beschadigde begrenzingsdraad of een begrenzingsdraadlus die de aanbevolen maximumlengte overschrijdt. Er hoeven geen stappen te worden ondernomen als de robotmaaier naar verwachting functioneert.

  • Controleer of de begrenzingsdraad de aanbevolen maximumlengte van 800 m / 2.600 ft overschrijdt. Verkort dit indien nodig, bijvoorbeeld door het werkgebied te verkleinen of door eilanden te vervangen door barrières waarmee de robotmaaier kan botsen.
  • Controleer of de begrenzingsdraad beschadigd is (dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd tijdens het tuinieren) en vervang het beschadigde gedeelte van de diamantkabel door een nieuwe lusdraad. Zie Een kabelbreuk vinden in de installatie van uw Automower®.

Onze productassistent kan u ook helpen bij het lokaliseren van een kabelbreuk.

Productzoeker openen

Was dit artikel nuttig?