Overmatige trillingen bij gebruik van een tuintractor

Tijdens het gebruik van uw Husqvarna tuintractor kunt u overmatige trillingen voelen.

Overmatige trillingen van tuintractoren veroorzaken

Verkeerd geïnstalleerde messen

Zorg dat de messen correct zijn gemonteerd. Onjuist gemonteerde messen kunnen schade aan het product veroorzaken.

De messen van een tuintractor vervangen

Messen niet goed uitgebalanceerd

Controleer de messen op slijtage en beschadiging. Beschadigde of onjuist gebalanceerde messen kunnen schade aan het product veroorzaken.

De messen van uw tuintractor controleren

Andere redenen voor overmatige trillingen

Andere redenen waarom uw benzineaangedreven tuintractor trilt tijdens het gebruik kunnen zijn:

  • Losse motor
  • Losse riempoelies

Neem bij deze oorzaken contact op met uw lokale erkende Husqvarna-dealer.

Was dit artikel nuttig?