Een trimmerkop vervangen

Tijdens het gebruik van uw grastrimmer of bosmaaier kan de trimmerkop beschadigd raken. Dit kan gebeuren als het product wordt beïnvloed door een stoot die een scheur op de trimmerkop kan veroorzaken. In dit geval moet de trimmerkop worden vervangen.

Trimmerkophoofd A15B vervangen:

  1. Zorg dat het oppervlak rondom de trimmerkop schoon is.
  2. Vergrendel de uitgaande as met een borgpen. Draai de trimmerkop om de positie te vinden waar de gaten op één lijn liggen.
  3. Schroef de trimmerkop los door deze in dezelfde richting te draaien als waarin deze draait tijdens gebruik.
  4. Om de nieuwe trimmerkop te installeren, brengt u deze aan op z'n plek en schroeft u deze in de tegenovergestelde richting van de draairichting tijdens het bedrijf.
  5. Trek de borgpen eruit.

Trimmerkophoofd T35 vervangen:

  1. Als u het accu-aangedreven product gebruikt, verwijder dan de accu. Schakel het product uit als u een product op benzine gebruikt.
  2. Vergrendel de uitgaande as met een borgpen. Draai de trimmerkop om de positie te vinden waar de gaten op één lijn liggen.
  3. Schroef de trimmerkop los door deze in dezelfde richting te draaien als waarin deze draait tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de aandrijfschijf niet verkeerd plaatst.
  4. Volg de instructies in omgekeerde volgorde.
Was dit artikel nuttig?