De motorolie in een tuintractor controleren en verversen

Om uw Husqvarna tuintractor optimaal te laten functioneren, moet de motorolie elk jaar worden ververst. Het beste is voor het begin van het seizoen.

Het motoroliepeil controleren in een tuintractor

 1. Parkeer het product op een vlakke ondergrond en schakel de motor uit.
 2. Open de motorkap.
 3. Maak de peilstok los en trek hem eruit.
 4. Veeg de olie van de peilstok.
 5. Steek de peilstok weer terug en maak hem vast.
 6. Maak de peilstok los, trek hem eruit en lees het oliepeil af.
 7. Het oliepeil moet tussen de markeringen op de peilstok staan. Als het peil bijna bij de markering ADD staat, moet u olie bijvullen tot de markering FULL.
 8. Vul olie bij via de opening waarin de peilstok zit. Vul langzaam olie bij.
 9. Zet de peilstok goed vast voordat u de motor start. Start de motor en laat die stationair draaien gedurende circa 30 seconden. Stop de motor. Wacht 30 seconden en controleer het oliepeil nogmaals.

OPMERKING: Gebruik de aanbevolen motorolie voor uw specifieke tuintractor. U kunt dit controleren in de bedieningshandleiding. Meng nooit twee verschillende soorten olie door elkaar.

Motorolie verversen in een tuintractor

Als de motor koud is, moet u de motor starten en 1–2 minuten laten draaien voordat u de motorolie aftapt. Hierdoor wordt de motorolie warm en is deze gemakkelijker af te tappen.

WAARSCHUWING: Laat de motor niet langer dan 1–2 minuten draaien voordat u de motorolie aftapt. De motorolie wordt zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Laat de motor afkoelen voordat u de motorolie aftapt.

WAARSCHUWING: Als u de motorolie morst op uw lichaam, was dat dan af met water en zeep.

 1. Plaats de opvangbak onder de olieaftapplug.
 2. Verwijder de olieafvoerslang uit de houder en steek de olieafvoerslang door de opening.
 3. Verwijder de peilstok.
 4. Verwijder de einddop op de olieaftapkraan op de olieaftapslang en laat de motorolie in de opvangbak lopen.
 5. Wanneer alle olie is afgetapt, brengt u de einddop aan op de olieaftapkraan.
 6. Als de motor is voorzien van een oliefilter, vervangt u dit. U vindt een stapsgewijze handleiding in een gedeelte hieronder.
 7. Vul langzaam olie bij via de opening voor de peilstok. Gebruik een olieviscositeit die geschikt is voor de temperatuurbereiken in de afbeelding.

  VOORZICHTIG: Meng nooit verschillende soorten olie door elkaar.
 8. Breng de peilstok aan.
 9. Voer de gebruikte motorolie af.
Was dit artikel nuttig?