Robotmaaiers11/02/2024

Bestemming niet bereikbaar - Foutmelding Automower® met EPOS™-technologie

De melding Bestemming niet bereikbaar kan duiden op problemen met het aanmaken van transportpaden of te vermijden zones.

Veelvoorkomende oorzaken:

  • Een te vermijden zone voorkomt dat de maaier een gedeelte van het werkgebied bereikt. Zorg ervoor dat er zich geen werkgebied bevindt achter een te vermijden zone die het onbereikbaar maakt voor de maaier.
  • Het creëren van een te vermijden zone heeft geleid tot een doorgang die te smal is voor de maaier. De doorgang moet minimaal 1 m/3,3 ft breed zijn.
  • Een te vermijden zone overlapt met een transportpad en voorkomt dat de maaier het transportpad volgt. Zorg ervoor dat te vermijden zones en transportpaden elkaar niet overlappen.
  • Het laatste waypoint van het transportpad is tussen het laadstation en het koppelpunt geplaatst. De maaier kan daarom het laadstation niet bereiken. Zorg ervoor dat u het laatste waypoint voor het koppelpunt plaatst, zodat een rechte lijn voor de maaier ontstaat om in het laadstation te gaan.
  • De doorrijbreedte voor het transportpad is minder dan 2 m/7 ft. Afhankelijk van de vorm of het ontwerp van het gazon kan een transportpad dat smaller is dan 2 m/7 ft verhinderen dat de maaier het transportpad volgt en zijn bestemming bereikt. Stel de doorrijbreedte voor het transportpad in op minimaal 2-5 m/7-16 ft.

Belangrijk:

  • Er moeten transportpaden worden gemaakt vanaf het werkgebied in de richting van het koppelpunt van het laadstation. Het werkt niet als het transportpad begint vanaf het koppelpunt van het laadstation in de richting van het werkgebied.
  • Voor elk werkgebied moet een afzonderlijk transportpad worden aangemaakt. Eén transportpad dat verschillende werkgebieden met elkaar verbindt, werkt niet.

Meer informatie over deze problemen en oplossingen vindt u in de productzoeker.

Open productzoeker

Was dit artikel nuttig?